Sẽ sửa đổi quy định về quản lý kinh doanh hàng miễn thuế

09:46 | 22/03/2019

(HQ Online) - Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế đang được Tổng cục Hải quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định.

se sua doi quy dinh ve quan ly kinh doanh hang mien thue Xe hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế được giám sát như thế nào?
se sua doi quy dinh ve quan ly kinh doanh hang mien thue Doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế quản lý thế nào?
se sua doi quy dinh ve quan ly kinh doanh hang mien thue
Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Trước đó, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (tại Thông báo hồi tháng 10/2018 của Văn phòng Chính phủ) về việc bãi bỏ thủ tục cấp phép NK thuốc lá để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế quy định tại Nghị định 167/2016/NĐ-CP và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã được Bộ Tài chính giao chủ trì, xây dựng nội dung dự thảo Nghị định.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2016/NĐ-CP tập trung vào các nhóm vấn đề về chính sách, giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan.

Cụ thể, với nhóm vấn đề về chính sách, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu phương án bãi bỏ việc cấp phép tạm nhập khẩu thuốc lá, cơ chế quản lý đối với mặt hàng này sẽ thực hiện như đối với hàng hóa khác tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế (Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Nghị định 167/2016/NĐ-CP).

Quy định rõ, cụ thể về đồng tiền thanh toán; bổ sung thêm quy định về quản lý đối với túi NK để đựng hàng miễn thuế…

Đối với nhóm vấn đề giải quyết các vướng mắc về thủ tục hải quan sẽ được sửa đổi theo hướng: Bổ sung quy định về thủ tục, công tác giám sát trong trường hợp hàng hóa miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh tại một sân bay của Việt Nam và khi trở về nhập cảnh tại một sân bay khác.

Bổ sung quy định về việc kiểm tra thực tế hộ trong trường hợp DN có nhiều cửa hàng, kho hàng miễn thuế; quy định cụ thể về quầy nhận hàng trong khu cách ly trong trường hợp bán hàng miễn thuế cho khách chờ xuất cảnh; bổ sung, sửa đổi biểu mẫu để phù hợp với thực tế.

Ngoài ra, ban soạn thảo cũng xem xét xử lý vướng mắc đối với trường hợp DN có nhiều cửa hàng miễn thuế, đề nghị được sử dụng hàng hóa tại kho hàng miễn thuế sân bay để giao cho khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa (kho hàng miễn thuế tại sân bay và cửa hàng miễn thuế trong nội địa chịu sự quản lý của hai chi cục hải quan khác nhau, thuộc hai cục hải quan khác nhau)…

N.Linh