Sẽ điều chỉnh sớm hơn thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán

19:34 | 29/06/2022

(HQ Online) - Theo dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và quy chế thành viên lưu ký đang được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lấy ý kiến rộng rãi, thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền sẽ được điều chỉnh từ 15h30 - 16h00 lên 11h30-12h00 ngày T+2.

Điểm mới trong quy chế bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh
Thanh khoản chứng khoán phái sinh tăng 56,68% so với tháng trước
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ nâng tầm vị thế của thị trường chứng khoán
Sẽ điều chỉnh sớm hơn thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán
Sẽ điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán trong ngày T+2. Ảnh: Internet

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với các chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, VSD đã dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (dự kiến áp dụng từ tháng 8/2022).

Theo đó, thành viên lưu ký sẽ xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1.

Đặc biệt, điểm mới nổi bật tại dự thảo quy chế là sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30 - 16h00 lên 11h30-12h00 ngày T+2.

Theo dự thảo, các thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền (sau 12h00) để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Đồng thời, thành viên lưu ký sẽ thông báo kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất vào 16h30 ngày T+2.

Như vậy, khi được áp dụng chính thức, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán so với hiện tại. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ được giao dịch ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như hiện nay.

Hoài Anh