Sẽ có hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ

14:23 | 11/04/2019

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

se co huong dan moi ve le phi truoc ba Chính thức tăng lệ phí trước bạ: Chọn mua xe bán tải nào?
se co huong dan moi ve le phi truoc ba Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
se co huong dan moi ve le phi truoc ba Tiếp thu, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy
se co huong dan moi ve le phi truoc ba
Đang sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định, giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, các loại xe tương tự (gọi chung là ô tô) và xe máy thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Trường hợp phát sinh loại ô tô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính ban hành, thì Cục Thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu theo quy định tại điểm 2 Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP. Cục Thuế phải thông báo cho các Chi cục Thuế giá tính lệ phí trước bạ áp dụng thống nhất trên địa bàn.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hộ gia đình đứng tên (bao gồm cả đồng sở hữu tài sản), khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình sẽ phải thực hiện đăng ký lại.

Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

Được biết, cùng với việc lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Thùy Linh