Sẽ bán đấu giá nhà, đất của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì

21:01 | 30/03/2021

(HQ Online) - Theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở vừa được Chính phủ ban hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế để thu hồi kinh phí bảo trì từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để bàn giao cho ban quản trị.

Quy định mới sẽ dẹp “loạn” tranh chấp phí bảo trì?
Lập tài khoản “đóng” để ngăn chủ đầu tư tự ý sử dụng phí bảo trì
Không bàn giao phí bảo trì chung cư sẽ bị cưỡng ch
Sẽ bán đấu giá nhà, đất của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì
Nhiều giải pháp mạnh mẽ đối với việc trì hoãn bàn giaophí bảo trì chung cư. Ảnh: Internet.

Nghị định này đã sửa đổi Điều 36 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.

Theo đó, quy định người mua, thuê mua nhà ở, chủ đầu tư phải đóng 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 108 của Luật Nhà ở 2014; khoản kinh phí này được tính trước thuế để nộp (Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này).

Chủ đầu tư có trách nhiệm mở một tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng) để nhận kinh phí bảo trì.

Trước khi bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán này sang tiền gửi có kỳ hạn.

Chủ đầu tư không được yêu cầu tổ chức tín dụng trích kinh phí mà các bên đã nộp vào tài khoản đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều này để sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư.

Khi Ban quản trị nhà chung cư có văn bản yêu cầu bàn giao kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư thống nhất lập biên bản quyết toán số liệu kinh phí bảo trì; chủ đầu tư có văn bản đề nghị kèm theo biên bản quyết toán gửi tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản kinh phí bảo trì đề nghị chuyển kinh phí này sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập.

Điều 37 của Nghị định 99 quy định chi tiết về thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cũng được sửa đổi tại Nghị định 30..

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định thì Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp tỉnh có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về số tài khoản và số tiền trong tài khoản. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin này.

UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư.

Trong trường hợp chủ đầu tư không còn tiền hoặc còn nhưng không đủ bàn giao, thì UBND cấp tỉnh yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư và số tiền trong tài khoản, sau đó, cưỡng chế thu hồi kinh phí từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để bàn giao cho ban quản trị.

Trong trường hợp chủ đầu tư có tài khoản kinh doanh nhưng không còn tiền hoặc không còn đủ tiền để khấu trừ theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan công an và cơ quan liên quan kiểm tra, xác định cụ thể diện tích nhà, đất của chủ đầu tư tại dự án nơi có nhà chung cư hoặc tại dự án khác để thực hiện việc kê biên và tổ chức bán đấu giá, thu hồi kinh phí bảo trì.

Trường hợp chủ đầu tư không có diện tích nhà, đất, hoặc có nhưng không đủ giá trị để bán thu hồi kinh phí thì xác định tài sản khác của chủ đầu tư để bán đấu giá thu hồi đủ kinh phí chuyển giao cho ban quản trị nhà chung cư.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị, nếu phát hiện chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì UBND cấp tỉnh yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoài Anh