Sẽ ấn định thuế nếu DN không chứng minh được nghi vấn về trị giá hải quan

10:48 | 20/11/2017

(HQ Online)- Nếu DN không chứng minh được nghi vấn về trị giá hải quan trong quá trình tham vấn, cơ quan Hải quan sẽ ra quyết định ấn định thuế, không nhất thiết phải thực hiện kiểm tra sau thông quan.

se an dinh thue neu dn khong chung minh duoc nghi van ve tri gia hai quan

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty Luật TNHH IPIC về đề nghị làm rõ quy định về việc kiểm tra xác định trị giá sau khi tham vấn mà không thực hiện thủ tục kiểm tra sau thông quan.

Phân tích về quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngay 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế quy định đối với một số trường hợp cơ quan Hải quan xác định, ấn định thuế quy định: “ Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp: Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế; Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế phải nộp; Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế; Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp”.

Theo đó, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan, trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo thì tổ chức thực hiện tham vấn với người khai hải quan để làm rõ nghi vấn. Trong quá trình tham vấn, nếu người khai hải quan không chứng minh hoặc quá thời hạn quy định mà không giải trình được các nội dung nghi vấn liên quan đến việc xác định trị giá hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định tại tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 33 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Như vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, việc cơ quan Hải quan ra quyết định ấn định thuế khi DN không chứng minh được nghi vấn về trị giá hải quan trong quá trình tham vấn là phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, không nhất thiết phải thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Thu Trang