Sắp hết năm 2019, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 78,6%

08:41 | 30/11/2019

(HQ Online) - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 11 tháng mới đạt 78,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong giai đoạn 2016-2019.

sap het nam 2019 giai ngan von dau tu cong van tang thap Giải ngân vốn đầu tư công: Chủ động đôn đốc chủ đầu tư dự án
sap het nam 2019 giai ngan von dau tu cong van tang thap Chậm giải ngân vốn đầu tư công làm “nóng” nghị trường Quốc hội
sap het nam 2019 giai ngan von dau tu cong van tang thap 6 giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
sap het nam 2019 giai ngan von dau tu cong moi dat 786
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước tháng 11 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Internet.

Đây là kết quả được đưa ra tại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2019 của Tổng cục Thống kê.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11/2019 ước tính đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: vốn Trung ương 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14%; vốn địa phương 32,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3%.

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 80,6% và tăng 12,4%).

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch năm và giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bộ Giao thông vận tải đạt 12.365 tỷ đồng, bằng 69,9% và giảm 23,5%; Bộ Y tế 3.429 tỷ đồng, bằng 64,8% và tăng 41,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.560 tỷ đồng, bằng 75,3% và giảm 56,4%...

Theo Tổng cục Thống kê, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình nhằm giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao năm 2019, tuy nhiên vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 11 tháng vẫn thấp nhất trong giai đoạn 2016-2019.

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là: 82% (2016); 80,6% (2017); 78,6% (2018) và 85,5% (11 tháng 2019). Tốc độ tăng của giải ngân vốn đầu tư công: năm 2016 là 15%; năm 2017 là 7,5%; năm 2018 là 12,4%; 11 tháng năm 2019 là 5,5%.

Trước tình hình này, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có những văn bản chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh phải tháo gỡ kịp thời các rào cản, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công… cũng như tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu…

Hương Dịu