Sản xuất phải xanh hơn

08:36 | 24/01/2022

(HQ Online) - Với xu thế “sống xanh”, việc hướng tới mô hình sản xuất xanh chính là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp đón đầu xu hướng tiêu dùng mới, tạo ra sự tăng trưởng và nền tảng để phát triển bền vững hơn.

Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, tăng cường kết nối khu vực FDI với khu vực kinh tế trong nước
Giảm thuế GTGT xuống 8% sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng
Sản xuất phải xanh hơn
Ảnh minh họa: ST

”Sản xuất xanh” là quy trình sản xuất mà từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra đều thân thiện với môi trường và không gây nguy hại cho sức khỏe con người. Sản xuất xanh đang là một mắt xích quan trọng giúp Việt Nam hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững. Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã yêu cầu các cấp, các ngành cần quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Yêu cầu này không những giúp hạn chế hậu quả về ô nhiễm môi trường mà còn giúp các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, phát triển bền vững, tạo ra môi trường làm việc thoải mái cho người lao động, góp phần phòng tránh dịch bệnh… Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp chia sẻ, để tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp còn phải đảm bảo đúng các tiêu chí về môi trường làm việc, người lao động, vệ sinh môi trường… Vì thế, rất nhiều doanh nghiệp đã phải nỗ lực để thay đổi và cải tiến môi trường sản xuất, áp dụng theo các tiêu chuẩn và hệ thống quản trị quốc tế, hiện đại như 5S, Kaizen…

Lợi ích nhiều là thế, nhưng với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, việc áp dụng các mô hình sản xuất lại gặp nhiều trở ngại bởi chi phí tài chính cho hoạt động đầu tư lại quy trình sản xuất, hệ thống máy móc, công nghệ, thậm chí là phải đào tạo lại hệ thống nhân lực.

Do vậy, để thực hiện các mô hình sản xuất xanh, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân doanh nghiệp thì cũng rất cần sự chung tay của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ban hành những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phù hợp, tạo các hành lang pháp lý để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các mô hình sản xuất xanh và bền vững. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cũng cần cơ chế để khuyến khích người tiêu dùng tìm hiểu và lựa chọn những doanh nghiệp tìm hiểu và lựa chọn những doanh nghiệp đã có ý thức và đầu tư vào sản phẩn xanh; các tổ chức tài chính cũng nên lấy sản xuất xanh là một yếu tố quan trọng để xem xét cho phép áp dụng các ưu đãi về vốn, chính sách...

Bình Nam