Sản phẩm gia công xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất có được miễn thuế?

08:56 | 22/09/2018

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan trả lời thắc mắc của một số DN Hàn Quốc về việc liệu các sản phẩm gia công XK cho DN chế xuất (EPE) có được miễn thuế.

san pham gia cong xuat khau cho doanh nghiep che xuat co duoc mien thue

Hoạt động sản xuất của công ty Youngone Nam Định. Nguồn: Internet

Trung tâm hỗ trợ FTA Việt Nam – Hàn Quốc (trực thuộc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hà Nội) cho biết, vừa qua một số DN nêu, tại Khoản 1 Điều 76 Thông tư 39/2018/TT-BTC chỉ quy định liên quan đến thủ tục hải quan trong hợp đồng gia công giữa DN gia công trong nước và DN EPE.

Theo KOTRA, hiện nay chính sách thuế liên quan đến từng thủ tục hải quan chưa được đề cập rõ ràng. Do đó, DN thắc mắc, liệu DN gia công trong nước có phải nộp thuế XK hoặc thuế NK cho các trường hợp: nguyên liệu được cung cấp bởi DN EPE; khi giao sản phẩm đã gia công cho DN EPE; nguyên liệu được mua tại Việt Nam bởi DN gia công để thực hiện hợp đồng gia công?

Đặc biệt, DN gia công mua nguyên liệu từ thị trường trong nước thì có thể không cần khai báo NK và không phải nộp thuế NK không? 

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Khoản 6 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK đã quy định rõ đối với chính sách miễn thuế: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản phẩm XK; sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công XK. Sản phẩm gia công XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế XK thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm XK”.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, khi DN nội địa NK nguyên liệu, vật tư để gia công được miễn thuế NK, sản phẩm gia công XK được miễn thuế XK. Trường hợp sản phẩm gia công XK cho DN EPE được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế XK thì không được miễn thuế đối với phần trị giá nguyên liệu, vật tư trong nước tương ứng cấu thành trong sản phẩm XK. 

Khi làm thủ tục XK, DN nội địa thực hiện kê khai sản phẩm gia công trên một dòng hàng và nguyên liệu, vật tư mua trong nước cấu thành sản phẩm gia công XK trên các dòng hàng tiếp theo của tờ khai, tại chỉ tiêu “mã số quản lý riêng” của dòng hàng khai mã “NVLCTXK”, tính thuế XK, các loại thuế khác (nếu có) đối với nguyên liệu, vật tư trên tờ khai hải quan XK theo quy định tại Điều 61 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị DN liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Đảo Lê