Rút vốn vay nước ngoài khoảng 342,7 triệu USD

08:24 | 07/05/2022

(HQ Online) - Báo cáo về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, về rút vốn, trong tháng 4 (tính đến 30/4) đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 24,3 triệu USD (tương đương 566,7 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài
Rút vốn vay nước ngoài đạt 182,7 triệu USD
Rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 1,33 tỷ USD
Rút vốn vay nước ngoài khoảng 342,7 triệu USD
Trong tháng 4 (tính đến 30/4) đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 24,3 triệu USD. Ảnh: Internet

Lũy kế từ đầu năm đến 30/4/2022, rút vốn khoảng 342,7 triệu USD (tương đương khoảng 7.883,7 tỷ đồng), không bao gồm các khoản rút vốn có thể đã được các nhà tài trợ giải ngân nhưng chưa thông báo cho BTC.

Trong đó cấp phát khoảng 235,6 triệu USD (tương đương 5.417,8 tỷ đồng), cho vay lại khoảng 107,1 triệu USD (tương đương 2.465,9 tỷ đồng). Trong đó rút vốn cho vay lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập khoảng 416 tỷ đồng, bằng 5,1% kế hoạch, rút vốn cho vay lại địa phương khoảng 1.867 tỷ đồng, so với hạn mức tối đa không quá 22.525 tỷ đồng.

Tổng hợp 4 tháng đầu năm, vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ khoảng 53.786 tỷ đồng (đạt 8,0% kế hoạch năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 51.320 tỷ đồng, bằng 7,9% kế hoạch, vay về cho vay lại 2.466 tỷ đồng, tương ứng với 9,2% kế hoạch được Chính phủ phê duyệt.

Về trả nợ, số liệu từ Bộ Tài chính cho hay, trả nợ của Chính phủ trong tháng 4/2022 (tính đến 30/4) khoảng 13.907 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 9.214 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.693 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, trả nợ Chính phủ khoảng 92.897 tỷ đồng (27,7% kế hoạch), trong đó trả nợ trong nước 70.976 tỷ đồng, nợ nước ngoài 21.921 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 85.070 tỷ đồng (28,4% kế hoạch), trả nợ cho vay lại khoảng 7.827 tỷ đồng (21,8% kế hoạch).

Hoài Anh