Rà soát, đánh giá toàn diện tác động của Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế

16:21 | 05/04/2020

(HQ Online) - Bộ KH&ĐT vừa có Công điện số gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

ra soat danh gia toan dien tac dong cua covid 19 den tang truong kinh te Tác động của Covid-19 đến kinh tế ASEAN
ra soat danh gia toan dien tac dong cua covid 19 den tang truong kinh te Chương trình hành động của Chính phủ phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
ra soat danh gia toan dien tac dong cua covid 19 den tang truong kinh te Chủ động đánh giá tác động của Covid-19 với công tác hải quan
ra soat danh gia toan dien tac dong cua covid 19 den tang truong kinh te
Các địa phương phải đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của DN trong dịch Covid-19. Ảnh: H.Anh.

Theo đó, Bộ trưởng KH&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế của địa phương để kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá toàn diện tác động của dịch Covid-19 lên tăng trưởng kinh tế (các chỉ tiêu như GRDP, thu ngân sách nhà nước, XNK, khách du lịch…); đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của DN (số lượng DN, hộ kinh doanh, hợp tác xã giải thể, tạm dừng hoạt động, tình hình huy động vốn, trả lương cho người lao động, NK nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm…).

Cùng với đó, các địa phương đề xuất các giải pháp hỗ tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ DN giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động.

Đặc biệt, cần đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai, thi công, tăng nhanh khối lượng thực hiện để đủ điều kiện giải ngân ngay các nguồn vốn nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo hoàn thành nhanh các thủ tục đầu tư, xây dựng của các thành phần kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho các DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là đầu tư công.

Hoài Anh