Rà soát chặt hồ sơ khai thuế GTGT của doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ XK

14:15 | 08/09/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

Rà soát xử lý thuế hàng nhập vượt quá số lượng đăng ký tại Danh mục hàng hóa miễn thuế
Theo dõi, rà soát dừng sử dụng Danh mục miễn thuế
Tổng cục Thuế rà soát, đánh giá hiệu quả của các hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT.	Ảnh: TL
Cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT. Ảnh: TL.

Theo đó, nhằm đảm bảo việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời giải quyết kịp thời, đúng thời hạn đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế rà soát người nộp thuế thuộc diện hoàn thuế GTGT thuộc phạm vi quản lý và triển khai các biện pháp quản lý.

Cụ thể, các cục thuế phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp, nội dung hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Thuế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống gian lận hoàn thuế, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chi hoàn thuế GTGT, nhất là với các doanh nghiệp rủi ro cao về hoàn thuế. Từ đó thực hiện chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận của người nộp thuế và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định hoàn thuế của mình.

Đặc biệt, các đơn vị phải đẩy mạnh công tác rà soát hồ sơ khai thuế GTGT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn người nộp thuế kê khai và nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT để người nộp thuế chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thuế khi tiếp nhận hồ sơ, tránh việc hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến cơ quan Thuế.

Thùy Linh