Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu thuế ngay từ những ngày đầu năm

14:29 | 13/01/2020

(HQ Online) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 của Tổng cục Thuế tổ chức sáng ngày 13/1.  

quyet liet thuc hien nhiem vu thu thue ngay tu nhung ngay dau nam Bộ Tài chính nỗ lực vượt thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020
quyet liet thuc hien nhiem vu thu thue ngay tu nhung ngay dau nam Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách 2020
quyet liet thuc hien nhiem vu thu thue ngay tu nhung ngay dau nam Quyết liệt thu hồi nợ thuế những tháng cuối năm
quyet liet thuc hien nhiem vu thu thue ngay tu nhung ngay dau nam
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh TL.

Hoạt động hiệu quả sau khi sắp xếp bộ máy

Chia sẻ tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá, năm 2019, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với tổng thu cân đối vượt 9,8% so với dự toán Quốc hội giao (vượt khoảng 138 nghìn tỷ đồng) và là năm tiếp theo cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều vượt dự toán. Đồng thời, cả 63/63 tỉnh, thành phố đều vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

Bộ trưởng khẳng định, có thể nói kết quả chung của ngành Tài chính đạt được trong năm 2019 vừa qua có sự đóng góp rất quan trọng của Tổng cục Thuế.

Trong công tác xây dựng thể chế, Tổng cục Thuế đã trình Bộ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước; trình Bộ ký ban hành 6 Thông tư sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế theo Chương trình xây dựng chính sách pháp luật của Bộ Tài chính.

“Đây là những văn bản rất quan trọng phục vụ công tác quản lý thuế cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Đã thanh tra, kiểm tra trên 96.000 cuộc, kiểm tra trên 517.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý trên 64.500 tỷ đồng. Tổng cục Thuế cũng đã thu hồi trên 35.200 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

”Nhờ đó, công tác quản lý thuế đã đạt được kết quả tích cực. Tổng số thu ngân sách năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý vượt 9,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Phần ngân sách trung ương vượt 1,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Đồng thời cả 63/63 cục thuế địa phương đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán được giao”, Bộ trưởng nhấn mạnh về kết quả của ngành Thuế.

Cùng với đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đánh giá, năm 2019, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo đúng Nghị quyết 02 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. 

Hơn nữa, công tác sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy đã được Tổng cục Thuế thực hiện rất quyết liệt. Tính đến ngày 17/12/2019, đã sắp xếp, hợp nhất 433 chi cục thuế trực thuộc 61 cục thuế, giảm 227 chi cục thuế. Số chi cục thuế còn lại là 484 chi cục, giảm 1.712 đầu mối cấp đội trong khi vẫn đảm bảo điều hành hiệu quả, thông suốt các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thuế các cấp.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, năm 2019, bên cạnh những kết quả đã đạt được,công tác quản lý thuế có nơi, có lúc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải được khắc phục trong thời gian tới. 

Bộ trưởng lấy ví dụ, vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách tại một số lĩnh vực và khu vực như: khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, hoạt động chuyển giá; công tác đôn đốc, quản lý nợ đọng thuế đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng số nợ đọng thuế vẫn còn cao.

Bộ trưởng cũng cho rằng, năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ công chức thuế có nơi, có lúc còn chưa được thực hiện nghiêm. Vẫn còn xảy ra tình trạng công chức thuế vi phạm, bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Ngành. Với những tồn tại này, Bộ trưởng đề nghị Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp cần có giải pháp khắc phục ngay trong năm 2020.

Thực hiện nghiêm kỉ cương, kỉ luật

Theo Bộ trưởng, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. 

Bộ trưởng cho biết, tại Hội nghị tổng kết Ngành Tài chính tổ chức ngày 10/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu chỉ đạo Ngành Tài chính phấn đấu vượt thu ngân sách nhà nước 5% so với dự toán Quốc hội giao. 

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu ngành Thuế phải thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, phấn đấu vượt tối thiểu 5% dự toán theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế phải thu vượt trên 51% dự toán, tạo điều kiện để cả năm có thể vượt dự toán 5%.

“Để làm được điều này, ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm, ngành Thuế cần bám sát những nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 01 năm 2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế xã hội – dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và chương trình hành động của Bộ Tài chính để xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai ngay nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020. Đồng thời công chức, cán bộ Thuế phải nghiêm túc chấp hành kỉ cương, kỉ luật, nhất là trong những ngày lễ Tết”, Bộ trưởng yêu cầu.

Cũng theo Bộ trưởng, năm 2020, Tổng cục Thuế phải xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế sửa đổi và Nghị quyết số 94 năm 2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử.

Bộ trưởng nhấn mạnh ngành Thuế phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá theo phương pháp phân tích rủi ro, đặc biệt có biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước có hiệu quả đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, hoạt động chuyển nhượng vốn và các loại hình kinh doanh mới như hoạt động giao dịch thương mại điện tử, các hoạt động kinh doanh phi chính thức…

Cơ quan Thuế phải thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, đảm bảo đến cuối năm 2020, số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu ngân sách nhà nước .

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho ngành Thuế phải phấn đấu trong quý 1/2020 hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế thành các chi cục thuế khu vực nhằm ổn định tổ chức và nhân sự để đại hội đảng các cấp.

Đặc biệt, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, ngành Thuế phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để xảy ra tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Đồng thời thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán, Ủy ban kiểm tra Trung ương…

“Năm 2020 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2016-2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Tôi tin tưởng và chắc chắn rằng Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp sẽ đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Ngân sách Nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Thùy Linh