Quyền lợi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong thời gian thực hiện cách ly xã hội luôn được đảm bảo

17:39 | 02/04/2020

(HQ Online) - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính vào các hoạt động nghiệp vụ, nhằm đảo bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te trong thoi gian thuc hien cach ly xa hoi luon duoc dam bao Được sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để mua thuốc sát trùng và xà phòng chống dịch Covid-19
quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te trong thoi gian thuc hien cach ly xa hoi luon duoc dam bao Phòng dịch Covid-19: Chi trả cùng lúc lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và 5
quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te trong thoi gian thuc hien cach ly xa hoi luon duoc dam bao Chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian dịch Covid-19
quyen loi bao hiem xa hoi bao hiem y te trong thoi gian thuc hien cach ly xa hoi luon duoc dam bao

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang nỗ lực cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXH VN.

Cụ thể, trong các ngày 31/3 và ngày 1/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4, bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4, thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các thủ tục hành chính của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương.

Sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Có thể nói, với giải pháp đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, tổ chức, cá nhân không phải đi lại để thực hiện các giao dịch về BHXH, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị thực hiện cách ly xã hội.

Song song với việc thực hiện giao dịch điện tử, hiện BHXH Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến của BHXH Việt Nam như: Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại số hotline 19009068 (với khoảng 2.000-4.000 cuộc gọi mỗi ngày); Cổng Thông tin điện tử; trang Fanpape trên mạng xã hội Facebook của Ngành có ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (chatbot); Hệ thống tin nhắn tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Xuân Thảo