Quy định về công bố thông tin đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp

11:11 | 21/07/2020

(HQ Online) - Tại dự thảoThông tư Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng phải công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Một số quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/9
Điều tra một doanh nghiệp phát hành trái phép chứng nhận xuất xứ
Bộ Tài chính: Không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao
Luân chuyển công chức nếu yêu cầu doanh nghiệp gửi chứng từ giấy không đúng quy định
4845 chien luoc dau tu chung khoan 3619 9549 1591672005
Việc công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định pháp luật. Ảnh Internet.

Đối với việc công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, dự thảo quy định tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện công bố thông tin về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.

Ngoài ra, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; báo cáo thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (đối với tổ chức phát hành là công ty cổ phần) kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu.

Theo dự thảo, đối với trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức phát hành phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán, báo cáo tiến độ sử dụng vốn kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu hoặc giải ngân hết số tiền đã huy động, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

Cụ thể, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc công bố đồng thời báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán cùng Báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên/Hội đồng thành viên.

Trường hợp chào bán trái phiếu ra công chúng để huy động vốn cho các dự án đầu tư cụ thể đã xác định thì định kỳ 6 tháng, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Cũng theo dự thảo Thông tư, định kỳ 6 tháng và hàng năm theo năm dương lịch, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng phải công bố thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Đối với việc công bố thông tin bất thường thì phải nêu rõ sự kiện xảy ra, nguyên nhân, giải pháp khắc phục (nếu có).

Trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi không bắt buộc, tổ chức phát hành phải gửi thư thông báo tới từng trái chủ và thực hiện công bố thông tin về thời gian, tỷ lệ, giá, địa điểm đăng ký chuyển đổi tối thiểu 1 tháng trước ngày chuyển đổi trái phiếu.

Đáng chú ý, với việc công bố thông tin của tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, dự thảo quy định tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Kể từ khi thực hiện chào bán cổ phiếu thành công, tổ chức phát hành phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng. Tổ chức phát hành có vốn góp của chủ sở hữu sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng từ 120 tỷ đồng trở lên thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Thùy Linh