Quy chuẩn hoạt động dịch vụ đại lý thuế

09:34 | 24/02/2021

(HQ Online) - Đại lý thuế hiện nay có vai trò rất quan trọng, là "cầu nối" giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế. Chính vì vậy, những quy định liên quan đến việc hành nghề dịch vụ về thủ tục thuế đã được Bộ Tài chính xây dựng bài bản, cụ thể nhằm giúp người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước một cách đúng nhất.

Mỗi năm Tổng cục Thuế sẽ tổ chức 1 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Đại lý thuế TPHCM sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp
Một số quy định mới về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và hải quan
Thay đổi tư duy cho các đại lý thuế
Đại lý thuế có đủ năng lực để làm dịch vụ cho doanh nghiệp
Quy chuẩn hoạt động dịch vụ đại lý thuế
Đại lý thuế không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vị phạm pháp luật về thuế. Ảnh: Thùy Linh

Nhân viên đại lý thuế phải cập nhật kiến thức hàng năm

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong đó quy định rất cụ thể về việc nâng cao kiến thức hành nghề cho nhân viên đại lý thuế.

Đại lý thuế không được thông đồng với công chức thuế, người nộp thuế để vị phạm pháp luật về thuế. Thông tư số 10 nêu rõ, nếu đại lý thuế có hành vi giúp người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vị phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sai phạm trên, đồng thời đại lý thuế phải chịu liên đới trách nhiệm và chịu bồi thường cho người nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với người nộp thuế.

Theo quy định tại Thông tư này, những đối tượng này phải tham gia cập nhật kiến thức hàng năm với những nội dung như: các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế; các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính quy định nội dung cập nhật kiến thức, Tổng cục Thuế xây dựng chương trình khung các nội dung phải cập nhật kiến thức của năm đó. Chương trình khung được ban hành trước ngày 31/1 hàng năm. Đồng thời, Tổng cục Thuế ban hành quy chế tổ chức cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức cập nhật kiến thức. Bộ Tài chính quy định, đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức sẽ là cục thuế trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trường nghiệp vụ thuế; trường bồi dưỡng cán bộ tài chính; các cơ sở đào tạo chuyên ngành từ trình độ đại học trở lên.

Cùng với đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế, Thông tư số 10 cũng quy định cá nhân có nhu cầu phải gửi hồ sơ dự thi đến hội đồng thi qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế sẽ tổ chức thi hàng năm, mỗi năm tổ chức ít nhất 1 kỳ thi. Đây cũng sẽ là đơn vị ban hành quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế để áp dụng chung cho tất cả các kỳ thi. Cùng với đó, Hội đồng thi sẽ do Tổng cục Thuế thành lập và chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi theo quy định tại Thông tư này và quy chế thi do Tổng cục Thuế ban hành.

Tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật

Tại Thông tư số 10, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra những quy định cụ thể để quản lý hành nghề đối với đại lý thuế. Theo đó, để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về thuế đối với đại lý thuế, doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định của pháp luật và có ít nhất 2 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp, có ít nhất một nhân viên đại lý thuế có chứng chỉ kế toán làm việc toàn thời gian đối với trường hợp đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Bộ Tài chính quy định, đại lý thuế phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Đại lý thuế cũng phải chấp hành các quy định về kiểm tra liên quan đến việc hành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; thay mặt người nộp thuế cung cấp, giải trình theo yêu cầu của cơ quan Thuế các thông tin, tài liệu trong phạm vu hợp đồng với người nộp thuế để chứng minh tính chính xác của hồ sơ khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế của người nộp thuế. Đáng chú ý, đại lý thuế phải giữ bí mật thông tin cho người nộp thuế khi sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

Thùy Linh