Quý 1, thu ngân sách nhà nước ước tăng 1,3%

15:26 | 29/03/2023

(HQ Online) - Tổng chi ngân sách nhà nước quý 1/2023 ước đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan Hòn Gai thu ngân sách đạt 1.717,16 tỷ đồng
Bộ Tài chính đề xuất rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước
Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm đạt thấp
Tháng 1/2023, tổng thu ngân sách ước đạt 183,7 nghìn tỷ đồng
Đề xuất rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm
Số thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ chiếm tỷ lệ dưới 1%. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Phú Thọ	Ảnh: Thùy Linh
Quý 1, số thu nội địa đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% và tăng 5,4%. Ảnh: Thùy Linh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 1/2023 theo giá hiện hành ước đạt 583,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn khu vực nhà nước ước đạt 153 nghìn tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng vốn đầu tư và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 328,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,4%, tăng 1,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 101,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 17,4% và giảm 1,1%.

Về thu ngân sách nhà nước, quý 1 thu đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 411,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% và tăng 5,4%; thu từ dầu thô đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9% và giảm 11,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% và giảm 16,4%.

Tổng chi ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 363,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo chi cho các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. Trong đó, chi thường xuyên đạt 262,1 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% và tăng 5,4%; chi đầu tư phát triển đạt 73,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 18,9%; chi trả nợ lãi 27,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,1% và giảm 3,4%.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong quý 1 theo giá hiện hành tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước đã phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh trong nước có xu hướng chậm lại do tác động tiêu cực của nhiều yếu tố như lạm phát trên thế giới, chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia.

Tuy nhiên, vốn đầu tư thực hiện của khu vực nhà nước tăng 11,5% cho thấy sự quyết tâm nỗ lực của Chính phủ, bộ ngành và địa phương trong việc quyết liệt đẩy mạnh thực hiện nguồn vốn đầu tư công ngay từ các tháng đầu năm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn và dài hạn mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Xuân Thảo