Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

19:27 | 13/11/2020

(HQ Online) - Chiều nay 13/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách Trung ương 2021
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN tại một số cơ quan, địa phương
Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Theo đó, Quốc hội quyết định, tổng số thu ngân sách Trung ương (NSTW) là 739.401 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương (NSĐP) là 603.929 tỷ đồng; Tổng số chi NSTW là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho NSĐP.

Tại Nghị quyết, Quốc hội giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và mức phân bổ NSTW cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương; giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.

Cho phép bố trí vốn NSNN năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực.

Đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán để phân bổ, bố trí cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư NSNN theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan.

Quốc hội quyết thu ngân sách Trung ương hơn 739 nghìn tỷ đồng năm 2021
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Trong đó, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội về Nghị quyết này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị tăng mức phân bổ ngân sách để chi hỗ trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các địa phương bị bão lũ ở miền Trung; ưu tiên đầu tư, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão…

“Từ đầu năm đến nay, thiên tai, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến nhiều vùng trên cả nước. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ kịp thời các địa phương bị thiệt hại về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng phát sinh ngoài dự toán từ nguồn dự phòng NSTW, dự trữ của Trung ương và chỉ đạo các địa phương huy động nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai”, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải nói.

Theo đó, trong năm 2020, để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, NSTW đã hỗ trợ 530 tỷ đồng cho 8 địa phương vùng ĐBSCL để khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn; dự kiến hỗ trợ 381,8 tỷ đồng cho 11 địa phương khu vực miền núi phía Bắc để khắc phục thiệt hại do mưa đá, dông lốc, sạt lở cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra trong 8 tháng đầu năm.

Đối với ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung, Tây Nguyên trong tháng 10/2020, đã bước đầu bổ sung 500 tỷ đồng cho 5 địa phương miền Trung. NSTW sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở với mức tối đa 40 triệu đồng/hộ có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn; 10 triệu đồng/hộ có nhà bị hư hỏng nặng...

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp 28,7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia, nhiều hàng hóa, vật tư, thuốc men, giống,... để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.

“Năm 2021, dự toán NSNN đã bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đê điều, hồ đập... sau bão lũ, dự kiến bố trí 34,5 nghìn tỷ đồng dự phòng NSNN để chủ động xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh trên”, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải cho biết thêm.

Thanh Nguyễn