Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng

08:34 | 07/04/2021

(HQ Online) - Trong ngày làm việc hôm nay 7/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng và Chủ tịch nước
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội sáng nay 5/4
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ bế mạc vào ngày 8/4 tới

Cụ thể, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Quốc hội nghe các Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau đó, Quốc hội nghe Tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trước đó, trong ngày làm việc 6/4, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và bầu ra tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Thanh Nguyễn