Quảng Ninh: Gần 14.000 tờ khai xuất nhập khẩu trong quý 1

09:41 | 25/03/2021

(HQ Online) - Quý 1/2021, Hải quan Quảng Ninh đã thực hiện thủ tục hải quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 13.957 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,95 tỷ USD.

Hải quan Hòn Gai thu hút 35 doanh nghiệp mới
Hải quan Quảng Ninh giải quyết thủ tục cho hơn 14.800 tờ khai
Quảng Ninh: Hơn 1.400 tờ khai trả kết quả kiểm tra chuyên ngành qua một cửa
Quảng Ninh: Gần 14.000 tờ khai xuất nhập khẩu trong quý 1
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: Q.H

Trong quý I, tại Hải quan Quảng Ninh có 640 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan gồm 221doanh nghiệp trong tỉnh, 419 doanh nghiệp ngoài tỉnh. So với cùng kỳ năm 2020, tăng 10,7% về số doanh nghiệp, tăng 36% về số tờ khai, tăng 18% về kim ngạch.

Trong thời gian này, Hải quan Quảng Ninh đã đề xuất tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan như việc ghi kết quả kiểm hóa hàng rời, xác nhận qua khu vực giám sát với hàng rời, hàng lỏng có trưng cầu giám định, giấy chứng nhận xuất xứ với doanh nghiệp ưu tiên, hàng gửi kho ngoại quan....; thủ tục xuất khẩu dược liệu; vướng mắc tờ khai vận chuyển độc lập; thủ tục hủy tờ khai trên hệ thống đối với trường hợp tờ khai nhập khẩu có hàng hóa bị thiệt hại toàn bộ do hỏa hoạn…

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Hải quan Quảng Ninh kích hoạt ngay phương án phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất, chủ động ứng phó với diễn biến tình hình có lây nhiễm trong địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan.

Đơn vị cũng bố trí lực lượng dự phòng đảm bảo triển khai công việc thông suốt khi có công chức, người lao động thuộc trường hợp phải cách ly y tế theo yêu cầu.

Mặt khác, báo cáo, theo dõi và phối hợp quản lý giám sát 26 công chức, người lao động thuộc nhóm phải cách ly y tế tập trung và tại nhà; quán triệt, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong phòng chống dịch Covid-19.

Quang Hùng