Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 5/2023 (từ ngày 8/5/2023 đến 14/5/2023)

10:00 | 15/05/2023

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 5/2023 (từ ngày 8/5/2023 đến 14/5/2023) có các tin chính sau:

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 5/2023 (từ ngày 1/5/2023 đến 7/5/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 1 tháng 5/2023 (từ ngày 24/4/2023 đến 30/4/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 4/2023 (từ ngày 17/4/2023 đến 23/4/2023)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 4/2023 (từ ngày 10/4/2023 đến 16/4/2023)

- 2 địa phương có kim ngạch xuất khẩu “chục tỷ đô”;

- Đề xuất Quốc hội giảm 2% thuế giá trị gia tăng với mọi hàng hóa, dịch vụ;

- Chung tay hỗ trợ nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới phía Bắc;

- Hướng dẫn mới của hải quan về C/O mẫu RCEP;

- Gỡ vướng đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử;

- Công ty Cổ phần Đại Tân Việt được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên;

- Singapore triển khai thông quan không hộ chiếu từ năm 2024.

Tạp chí Hải quan