Phương tiện chở hàng hóa sang cửa khẩu Pò Chài phải có Giấy phép vận tải loại C

10:29 | 30/06/2020

(HQ Online) - Theo nguồn tin riêng của phóng viên, kể từ ngày 1/7, lực lượng chức năng phía Trung Quốc yêu cầu phương tiện chở hàng hóa XNK của Việt Nam sang cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc) giao nhận hàng hóa bắt buộc phải cung cấp Giấy phép vận tải loại C.

Từ 1/7, cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nghi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái hoạt động trở lại
Chính thức dừng thông quan tại cửa khẩu Lũng Vài - Cốc Nam

Được biết, Trung Quốc áp dụng quy định này như mô hình hiện đang được thực hiện tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) - Hữu Nghị (Việt Nam).

4105 2020 img 2412
Xe hàng thông quan tại tuyến đường chuyên dụng cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài. Ảnh: Sơn Hải.

Về vấn đề cấp Giấy phép vận tải loại C cho các phương tiện chở hàng hóa XNC của Việt Nam sang giao nhận hàng hóa tại cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài, theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc và Nghị định thư giữa chính phủ hai nước về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ thì việc cấp giấy phép này hiện chỉ được thực hiện tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị- Hữu Nghị Quan.

Đảo Lê