Phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và Hải quan

10:18 | 01/12/2017

(HQ Online)- Tổng cục Thuế nhận được phải ánh của một số cục thuế về việc không nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thu phí, lệ phí của cơ quan Hải quan để trừ nợ cho tờ khai phí, lệ phí đã nộp cho cơ quan Thuế.

phoi hop trao doi thong tin giua co quan thue va hai quan

Cục Thuế phải phối hợp với cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước để theo dõi tình hình nộp phí, lệ phí. Ảnh Thùy Linh.

Về vấn đề này, theo căn cứ tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh, Tổng cục Thuế cho rằng, khi thực hiện nộp phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước, cơ quan Hải quan được xác định là tổ chức thu phí, lệ phí; cơ quan Thuế được xác định là cơ quan quản lý thu.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thông báo cho cơ quan Hải quan trên địa bàn và cơ quan quản lý thu việc cơ quan Thuế đã nhận được chứng từ nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thu phí, lệ phí mà cơ quan này đã thực hiện. 

Trong trường hợp thông tin trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước của cơ quan Hải quan có sai sót, Cục Thuế phối hợp với cơ quan Hải quan có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để đề nghị điều chỉnh.

Thùy Linh