Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm

19:15 | 07/11/2019

(HQ Online) - “Chia lửa” với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, cuối giờ chiều nay, 7/11, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đăng đàn giải đáp một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu xung quanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tổ chức hành chính, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ…

pho thu tuong truong hoa binh van con sai pham trong tuyen dung bo nhiem Bộ Nội vụ nhận khuyết điểm khi để một Quyết định hơn 20 năm không sửa khiến thủ tục rườm rà
pho thu tuong truong hoa binh van con sai pham trong tuyen dung bo nhiem Chống chạy chức, chạy quyền: Cần công khai quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
pho thu tuong truong hoa binh van con sai pham trong tuyen dung bo nhiem Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 tỉnh thành
pho thu tuong truong hoa binh van con sai pham trong tuyen dung bo nhiem
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đánh giá cán bộ chưa thực chất

Mở đầu bài phát biểu, Phó Thủ tướng khẳng định: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức là chủ trương lớn, quan trọng trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đã đạt được kết quả quan trọng bước đầu và đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo trước Quốc hội từ đầu phiên chất vấn.

Đề cập những khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu: Tổ chức hành chính nhà nước ở 1 số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán; xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức viên chức còn hạn chế, yếu kém về năng lực, chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, còn tình trạng tham nhũng vặt; công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả; vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, việc xử lý sai phạm chưa nghiêm.

Bên cạnh đó, công tác đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa thực chất, số liệu chưa thuyết phục, Chính phủ đã nắm được và đang từng bước có giải pháp xử lý.

Việc kiện toàn tổ chức bộ mày của hệ thống hành chính nhà nước là nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Theo đó, ban hành văn bản để thể chế hóa chủ trương của Đảng, trong đó đặc biệt lưu ý các vấn đề ĐBQH đã nêu, như: văn bằng chứng chỉ trong tuyển dụng, xử lý vi phạm trong hoạt động công vụ, xử lý cán bộ sau khi nghỉ hưu, sắp xếp cán bộ dôi dư do tinh giản biên chế, vị trí việc làm, chính sách đặc thù cho dân tộc thiểu số, phương thức thi nâng ngạch công chức…

Tới đây, Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo các bộ, ngành không quy định thành lập tổ chức trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Chính phủ đề nghị các cơ quan Quốc hội phối hợp chặt chẽ triển khai thống nhất các chủ trương này.

Hợp tình, hợp lý, hợp đạo lý

Một số giải pháp khác cũng được Phó Thủ tướng Chính phủ nêu như: Tiếp tục rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối của các cơ quan, bố trí số lượng cấp phó phù hợp đối với việc thí điểm các sở ở địa phương, căn cứ ý kiến các cơ quan, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, thận trọng trong sắp xếp, tổ chức và bố trí cán bộ; đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo các bộ hoàn thiện định mức biên chế giáo dục, y tế cho phù hợp thực tế; rà soát ban hành nghị quyết của Chính phủ đẩy mạnh phân cấp theo ngành, lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương; thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm chế độ đối với cán bộ dôi dư.

Chia sẻ thêm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu: Những vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, về tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề động đến tổ chức, con người và rất phức tạp.

Trong quá trình thực hiện phải giải quyết những vấn đề như lịch sử để lại đã tồn tại một thời gian dài, Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng đồng thời phải đảm bảo hợp tình hợp lý, hợp đạo lý.

Kết thúc phần chất vấn đề các vấn đề nội vụ, có 40 đại biểu đã đặt câu hỏi, 16 đại biểu tranh luận, 30 đại biểu đăng ký nhưng chưa được hỏi và 4 đại biểu chờ tranh luận.

Đánh giá về phiên này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận thấy: Phần trả lời của Bộ trưởng mạch lạc, rõ ràng, cầu thị và thẳng thắn nhận trách nhiệm trước Quốc hội.

Nội dung chất vấn đối với nhóm vấn đề nội vụ hôm nay là những vấn đề luôn mang tính thời sự và trong thực tiễn đang có nhiều vướng mắc được các ĐBQH và cử tri quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ, công chức, viên chức, đến hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước; liên quan tới công tác quản lý, điều hành của từng ngành, từng địa phương và trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác cán bộ.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ đã nỗ lực triển khai và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn liên quan đến tổ chức, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và làm tốt công tác quản lý Ngành.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của ĐBQH, triển khai hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực đã được chất vấn

Hồng Vân