Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Ngành Thuế cần quyết tâm chống "virus trì trệ"

20:03 | 05/01/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 chiều 5/1.

Cục Thuế Hà Nội đã thu ngân sách vượt dự toán được giao
Ngành Thuế ước thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán 1%
Đã có 200.000 giao dịch khai nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy gửi đến cơ quan Thuế
Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Ngành Thuế cần quyết tâm chống "virus trì trệ"
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị của Tổng cục Thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Đánh giá cao nỗ lực của ngành Thuế

Qua báo cáo của Tổng cục Thuế, Phó Thủ tướng cho rằng, ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng đã rất nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào thành công chung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của đất nước, đặc biệt là công tác thu và quản lý thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình đất nước và toàn cầu đặc biệt khó khăn trong năm 2020, nhưng thu ngân sách của ngành Thuế vẫn vượt dự toán. Có 55/63 (87%) địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán và có 40/63 (63%) địa phương có số thu cao hơn năm 2019.

"Đây là nỗ lực rất lớn của ngành Thuế, góp phần cơ bản bảo đảm số thu chung của toàn ngành Tài chính, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các chỉ tiêu được Quốc hội giao. Số thu nội địa năm 2020 đạt tỷ trọng rất lớn (86,5%) trong tổng thu ngân sách nhà nước, cao hơn so với bình quân 84,8% của giai đoạn 2016-2019. Bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 vượt so với mục tiêu 5 năm đề ra (84-85%) và cao hơn so mức 68% của giai đoạn 2011-2015. Điều này cho thấy nguồn thu thuế đã chuyển biến theo hướng bền vững hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu", Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình nhận định.

Cũng theo Phó Thủ tướng, năm 2020 là năm toàn ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 với nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính sách thuế đã được hoàn thiện theo hướng bao quát, phát triển nguồn thu, bảo đảm tính thống nhất, đơn giản, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong năm 2020, đã trình Chính phủ ban hành 6 nghị định để kịp thời hướng dẫn triển khai Luật Quản lý thuế, phù hợp với Nghị quyết 07/TW của Bộ Chính trị và đảm bảo tính thống nhất của các văn bản pháp luật trên nguyên tắc đơn giản, minh bạch, phù hợp với thực tiễn và ứng dụng tốt công nghệ vào công tác quản lý thuế.

Đáng chú ý, toàn ngành Thuế đã thực hiện tốt các chức năng của ngành Thuế, phù hợp với trạng thái “bình thường mới” của đất nước trong đại dịch Covid-19 như: triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất, về giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, về tăng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế...; công tác kê khai và hoàn thuế đã được tăng cường và nâng lên theo hướng hiện đại, chuyển sang hoàn thuế điện tử, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; công tác thanh tra, kiểm tra thuế có cách làm linh hoạt, đẩy mạnh công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, giảm thiểu việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế; công tác quản lý nợ thuế cũng đạt được kết quả tốt, đẩy mạnh xóa nợ theo Nghị quyết của Quốc hội.

Ngành Thuế cũng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế với việc cắt giảm đáng kể số lượng chi cục Thuế trong cả nước từ 711 xuống còn 415, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian quy định trước 10 tháng.

"Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả và thành tích đã đạt được của gần 4 vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Thuế trong năm qua, góp phần cùng cả nước đạt được những thành tựu rất ấn tượng trong bối cảnh, trạng thái “bình thường mới”, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói.

Không để tình trạng "trên nóng dưới lạnh"

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, ngành Thuế cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan và kỹ hơn một số tồn tại, hạn chế của Ngành như: một số chính sách thuế chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển; vẫn còn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp, người nộp thuế.

"Đề nghị các đồng chí phải nhìn nhận thấu đáo, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, áp dụng đúng quy định của pháp luật nhưng không cứng nhắc, thấu tình đạt lý, tăng cường chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, đối thoại, giải thích với doanh nghiệp để tìm giải pháp xử lý dứt điểm trong thời gian tới, giảm thiểu khối lượng công việc phải đẩy lên Chính phủ, Thủ tướng. Không để tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", quyết tâm phòng chống “virus trì trệ”", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho rằng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ làm thay đổi phương thức sản xuất và tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế thì ngành Thuế cần tiếp tục hướng tới hoàn thiện chính sách thuế, mô hình quản lý thuế hiện đại theo hướng mở rộng cơ sở thuế, không bỏ sót người nộp thuế, thu nhập, tài sản và hoạt động chịu thuế.

Đối với nhiệm vụ công tác của năm 2021, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành Thuế cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Ngành Thuế phải tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được kết quả tốt hơn thời gian qua.

Thứ nhất, ngành Thuế cần tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm hoàn thành xây dựng chiến lược cải cách thuế cho giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách về thuế (chính sách về miễn, giảm thuế, giãn thuế) để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19. Đây chính là một trong ba đột phá mà Đảng đã xác định. Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế và quản lý thuế đáp ứng yêu cầu của đổi mới và hội nhập, nhất là trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thứ hai, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, nhũng nhiễu trong thực thi nhiệm vụ, phải xây dựng được văn hóa, đội ngũ cán bộ "liêm chính, chí công vô tư”, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của Đảng viên, nhất là của người đứng đầu.

Thứ ba, ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hóa ngành Thuế theo hướng điện tử hóa, số hóa quản lý thuế, tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu những phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ tư, ngành Thuế cần tập trung quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và khu vực ngoài quốc doanh. Lĩnh vực này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu thuế, nhất là trong bối cảnh thanh toán tiền mặt còn lớn, chưa kiểm soát được nguồn tiền và thu nhập, tiến tới thực hiện thu thuế điện tử đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

Thứ năm, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung thanh tra hoạt động chuyển giá, thương mại điện tử,… trong đó, tiến tới thanh tra, kiểm tra điện tử; đẩy mạnh công tác kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử.

"Với bề dày truyền thống vẻ vang 75 năm của ngành Thuế, ngành Tài chính Việt Nam, tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Thuế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc", Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh tại hội nghị.

Thùy Linh