Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

15:34 | 22/09/2020

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh- Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) biểu dương nỗ lực của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong thực hiện các Cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành.

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Tổ chức 9 đợt tập huấn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Bổ sung 44 thủ tục thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, bộ nào nhiều nhất?
0245 img 6231
Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban 1899. Ảnh: T.Bình.

Phát biểu kết luận phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban 1899, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục làm tốt vai trò điều phối, theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành trong việc triển khai ASW, NSW và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành.

Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin và hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai ASW, NSW theo định hướng xử lý tập trung; tổ chức triển khai Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” khi được phê duyệt…

Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bộ Tài chính đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành, cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai chính thức 61 thủ tục hành chính cần phải triển khai trong năm 2020 thông qua NSW theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg và Quyết định số 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo 1899 giao.

Đồng thời, các bộ, ngành cần đẩy mạnh điện tử hóa hoàn toàn việc thực hiện các thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức độ 4, khớp nối từ khâu nộp hồ sơ, thanh toán điện tử cho đến trả kết quả; thiết lập cơ chế và đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu điện tử nhằm tối ưu hóa việc thực hiện thủ tục qua NSW và thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia…

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm chuyển các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, đầu tư, quản lý chuyên ngành… (dưới dạng file mềm) tới Tổng cục Hải quan- cơ quan quản lý, vận hành Cổng thông tin Thương mại quốc gia (VTIP) để đăng tải trên Cổng.

Thái Bình