Phát triển hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro trong quản lý ngân quỹ

09:54 | 13/06/2019

(HQ Online) - Để quản lý ngân quỹ vừa an toàn, vừa hiệu quả, thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ liên tục đổi mới công tác này để phù hợp với khuôn khổ pháp lý hoàn thiện nhất nhằm hướng tới chuẩn mực quốc tế.    

phat trien he thong kiem soat quan ly rui ro trong quan ly ngan quy Đẩy mạnh công tác quản lý ngân quỹ tại Kho bạc Nhà nước
phat trien he thong kiem soat quan ly rui ro trong quan ly ngan quy Đảng bộ Kho bạc Nhà nước góp phần quản lý ngân quỹ hiệu quả
phat trien he thong kiem soat quan ly rui ro trong quan ly ngan quy Đổi mới quản lý ngân quỹ Quốc gia: Chậm nhưng chắc
phat trien he thong kiem soat quan ly rui ro trong quan ly ngan quy Kho bạc Nhà nước: Quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả
phat trien he thong kiem soat quan ly rui ro trong quan ly ngan quy
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Ninh Bình. Ảnh Thuỳ Linh.

Công tác quản lý ngân quỹ trong thời gian qua tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có những kết quả tích cực, phục vụ kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán của các cơ quan, đơn vị. Theo KBNN, cải cách công tác quản lý ngân quỹ của KBNN tuy mới được triển khai thực hiện hơn 2 năm trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Nghị định số 24/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước, song bước đầu đã mang lại những kết quả rất đáng khích lệ.

Đơn cử như việc nếu như trước đây, công tác quản lý ngân quỹ tập trung vào việc đảm bảo có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của ngân sách, thì hiện nay xu hướng quản lý ngân quỹ đang hướng tới mục tiêu an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, việc tập trung ngân quỹ này còn tạo nguồn lực để sử dụng ngân quỹ nhà nước hiệu quả hơn thông qua nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi như thực hiện tạm ứng cho ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh, gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tại các ngân hàng thương mại có hoạt động an toàn, ổn định theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế.

“Việc sử dụng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi đã tạo kênh vốn hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng, đồng thời tạo nguồn vốn luân chuyển cho sự phát triển kinh tế xã hội”, KBNN nhận định.

Đáng chú ý, khi ngân quỹ nhà nước thặng dư, giải ngân đầu tư công chậm, KBNN đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính giảm khối lượng huy động vốn trên thị trường, thay vào đó là sử dụng biện pháp tạm ứng từ ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương để bù đắp bội chi. Năm 2018 vừa qua, 45.500 tỷ đồng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi đã được sử dụng cho ngân sách trung ương vay ngắn hạn theo quy định để giảm nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính phủ, tiết kiệm cho ngân sách trung ương khoảng 1.600 tỷ đồng tiền lãi phải trả trong năm 2019.

Ngoài ra, hiện nay, công tác quản lý ngân quỹ nhà nước của KBNN đã hỗ trợ tích cực Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai chính sách tiền tệ do nguồn tiền được gửi tập trung không kỳ hạn tại tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng Nhà nước (chiếm gần 95% tổng tiền gửi không kỳ hạn). Nguồn ngân quỹ này đã giúp Ngân hàng Nhà nước thực hiện được đồng thời 2 mục tiêu là mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước và ổn định được thanh khoản thị trường, không ảnh hưởng đến lạm phát, giữ được mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giúp giảm chi phí cho Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Để đáp ứng được 2 yêu cầu cơ bản trong công tác quản lý ngân quỹ là an toàn và hiệu quả, trong thời gian tới đây, KBNN sẽ tiếp tục tạo dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý ngân quỹ (nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ và các thông tư hướng dẫn), trong đó, sẽ phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan khác trong việc quản lý ngân quỹ, quản lý tài khoản KBNN, dự báo luồng tiền và tạo dựng cơ sở pháp lý cho các hoạt động đầu tư ngân quỹ…

Đồng thời, KBNN cũng sẽ xây dựng và phát triển hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro. Trong đó, phân loại xác định rõ đối tượng, lĩnh vực thường có độ rủi ro cao cần được quản lý chặt chẽ trong hoạt động quản lý ngân quỹ, trên cơ sở đó lựa chọn chính sách và giải pháp an toàn hoặc đầu tư ngân quỹ hiệu quả, ít rủi ro nhất. Bên cạnh đó, KBNN sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống thanh toán tập trung hiện đại dựa trên nền tảng của hệ thống TABMIS nhằm quản lý tập trung ngân quỹ để sử dụng một cách có hiệu quả nhất, nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính của Chính phủ.

 

Thùy Linh