Phát triển đô thị thông minh là nhiệm vụ cốt lõi trong thời đại 4.0

16:50 | 22/10/2020

(HQ Online) - Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh Asean, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đô thị thông minh là cuộc chơi lớn, cần có những “người cùng chơi” có tầm nhìn và tiềm lực.

Phát triển đô thị thông minh là nhiệm vụ cốt lõi trong thời đại 4.0
Hơn 1.500 đại biểu tham dự Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh Asean.

Đô thị thông minh: Cuộc chơi lớn

Thủ tướng cho biết, Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN (ASCN) đã được lập năm 2018 với vai trò một diễn đàn hợp tác giữa những thành phố của 10 quốc gia thành viên ASEAN nhằm hướng tới những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và bền vững với 26 đô thị thành viên.

Để mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN thực sự phát huy hiệu quả, Việt Nam đã có nhiều chính sách phát triển đô thị thông minh và coi đây là một trong ba nhiệm vụ cốt lõi trong phát triển của Việt Nam và cũng là một hướng đi có tính đột phá để góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia.

Do vậy phát triển đô thị thông minh thực sự là một “cuộc chơi lớn”, trong đó cần có những “người cùng chơi” có tầm nhìn và tiềm lực, hướng tới mục tiêu nhân văn là cuộc sống hạnh phúc, sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị phát triển bền vững.

Để hiện thực điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một số yêu cầu cho quá trình phát triển.

Theo đó, phát triển đô thị thông minh gắn phát triển Chính phủ số, chính quyền số; phát triển đô thị thông minh trên cơ sở cân nhắc cơ hội, rủi ro, không thực hiện theo phong trào; có kế thừa và phát huy bản sắc, đặc trưng.

Đồng thời, quá trình phát triển đô thị thông minh cần gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; phát huy bản sắc cộng đồng của các đô thị trong quá trình phát triển đô thị thông minh; đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhân lực, chuyển đổi số cho phát triển đô thị thông minh hoàn chỉnh.

Trong thế giới biến đổi khó lường, Thủ tướng mong muốn các nước thành viên ASEAN ưu tiên các nội dung phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Ngành xây dựng và các bộ ngành chức năng, các địa phương, doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong bước đi, tạo cách làm tiết kiệm, hiệu quả và có lợi cho người dân.

Cần phát triển đô thị thông minh sớm hơn ở các địa phương lớn, đồng thời phát triển đô thị thông minh một cách đồng bộ ở một số thành phố mới như Huế và ở các tỉnh thành phố phía Nam, phía Bắc.

Phát triển đô thị thông minh là nhiệm vụ cốt lõi trong thời đại 4.0

Hết sức cần thiết

Trước đó, phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, quá trình đô thị hóa và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn thế giới.

Ước tính có đến 55% dân số toàn cầu hiện đang sinh sống tại các đô thị và dự báo khoảng 70% dân số toàn cầu sẽ chọn đô thị làm nơi sinh sống vào năm 2050. Các đô thị tạo ra khoảng 80% GDP toàn cầu nhưng đồng thời cũng là tác nhân của 70% lượng cácbon diôxit (CO2) trên toàn thế giới.

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra và tác động tiêu cực trên toàn cầu, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, nhất là đối với các quốc gia có biển dẫn đến yêu cầu phát triển đô thị thông minh bền vững là hết sức cần thiết.

“Phát triển đô thị thông minh là phương thức quan trọng để chúng ta tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc CMCN 4.0 và hướng tới phát triển bền vững cho mỗi quốc gia. Tại Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, Việt Nam xác định rõ phát triển đô thị thông minh là 1 trong 3 nội dung cốt lõi trong chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0, bên cạnh phát triển kinh tế số và xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số”, ông Nguyễn Văn Bình nói.

Theo đó, diễn đàn năm nay tập trung hai chủ đề: Một là, hướng tới giữ gìn và phát huy bản sắc cộng đồng của các đô thị trong quá trình phát triển đô thị thông minh. Các đô thị chỉ thực sự thông minh khi giữ gìn và phát huy được bản sắc riêng của cộng đồng mình. Hai là, phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Hoài Anh