Phát hành 6.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trong tháng 8

20:45 | 16/09/2021

(HQ Online) - Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tháng 8/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện 5 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, tổng giá trị gọi thầu là 9.124 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ trúng thầu đạt 71,5%.

Giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được thực hiện như thế nào trong tháng 8?
Giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt trên 8 nghìn tỷ đồng/phiên
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 714 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 4
Phát hành 6.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trong tháng 8
Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đã phát hành đạt 11.024 tỷ đồng trong 8 tháng. Ảnh: Internet.

Theo đó, trong tháng 8, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tiến hành gọi thầu 9.124 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) qua 5 phiên đấu thầu, tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu đạt 261,4%.

Trong đó, khối lượng trúng thầu đạt 6.524 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 71,5%) ở 2 kỳ hạn 10 năm và 15 năm, trong đó 10 năm là 3.400 tỷ đồng và 15 năm là 3.124 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tương ứng là 85% và 61%.

Lãi suất trúng thầu ở 2 kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,45% và 2,56%,cao hơn lần lượt 0,36% và 0,27% so với lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ cùng kỳ hạn.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đã phát hành đạt 11.024 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch phát hành (theo QĐ số 945/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Các đợt phát hành này đều là của Ngân hàng Chính sách xã hội với các kỳ hạn 10 năm (7.400 tỷ đồng) và kỳ hạn 15 năm (3.624 tỷ đồng).

Khối lượng phát hành tối đa của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh năm 2021 là 17.156 tỷ đồng (căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày10/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Hoài Anh