Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

14:03 | 26/02/2020

(HQ Online) - Hạn nộp các tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019,  gửi đến Đài Truyền hình Việt Nam - cơ quan thường trực Giải thưởng trước ngày 31/3/2020.

phat dong giai thuong toan quoc ve thong tin doi ngoai nam 2019 Đối ngoại năm 2019: Nâng cao vị thế Việt Nam
phat dong giai thuong toan quoc ve thong tin doi ngoai nam 2019 Báo chí toàn quốc cùng nhìn lại những ưu khuyết điểm của năm 2019
phat dong giai thuong toan quoc ve thong tin doi ngoai nam 2019
Ảnh: Internet.

Theo tiêu chí xét trao giải thưởng, tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính kịp thời, khách quan, trung thực, chuẩn mực và khoa học; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam.

Đồng thời phải phán ứng trung thực, khách quan về thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; thành tựu công cuộc bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, nhất là lịch sử, văn hóa Việt Nam, của các vùng miền, các địa phương trên cả nước, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển của Việt Nam.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội.

Theo quy định, tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và ở nước ngoài trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Đáng chú ý, các tác phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019, nhưng phải ghi rõ mức giải được trao, thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi...

Xuân Thảo