Phân loại để có biện pháp xử lý riêng từng đối tượng nợ thuế

07:16 | 13/10/2022

(HQ Online) - Để xử lý nợ thuế, vừa tránh thất thu cho ngân sách nhà nước vừa đảm bảo gỡ khó cho doanh nghiệp và người nộp thuế, ngành Thuế sẽ tập trung phân loại nợ thuế để có biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng.

Cưỡng chế nhiều doanh nghiệp nợ thuế tiền tỷ
Cục Thuế TPHCM đã thu hồi gần 16.000 tỷ đồng tiền nợ thuế
Phân loại để có biện pháp xử lý riêng từng đối tượng nợ thuế
Ngành Thuế đang thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để quản lý nợ. Ảnh: TCT

Nợ thuế đất tăng

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2022 là 133.973 tỷ đồng. Con số này đã giảm 0,1% so với thời điểm ngày 31/8/2022, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 16,5% so với thời điểm ngày 31/12/2021. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/9/2022 là 115.919 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 tính đến thời điểm 30/9/2022 là 11,4%, trong đó, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2022 là 7,7%; tỷ lệ tiền thuế nợ không còn khả năng thu trên dự toán năm 2022 là 2,2%.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế nợ ước tại thời điểm 30/9/2022 tăng so với thời điểm 31/12/2021 là do các khoản nợ thuế, phí tăng 4.789 tỷ đồng (13,1%). Tình trạng này do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến không nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế nhưng chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP nên nợ thuế tăng. Cùng với đó, tiền phạt, tiền chậm nộp tăng 3.373 tỷ đồng (17,3%) do phát sinh tiền chậm nộp tính 0,03%/ngày trên tổng số tiền nợ thuế.

Cũng theo Tổng cục Thuế, thực tế hiện nay, tổng số tiền thuế nợ tăng chủ yếu là các khoản nợ liên quan đến đất tăng 10.241 tỷ đồng (64,1%), tập trung chủ yếu tại một số địa phương có các dự án cụ thể như: tại Cục Thuế TPHCM: phát sinh tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần SHEEN MEGA MEGA (nợ 3.796 tỷ đồng) và Công ty cổ phần DREAM REPUBLIC (nợ 3.704 tỷ đồng) do hai trường hợp này trúng đấu giá đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa nộp tiền và hiện chưa có quyết định hủy kết quả đấu giá. Hay như tại Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, đơn vị này có phát sinh nợ tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Đô thị dầu khí Hòa Bình (nợ 1.019,5 tỷ đồng); Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng phát sinh nợ tiền thuê đất nộp một lần của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (nợ 470 tỷ đồng); Cục Thuế thành phố Đà Nẵng phát sinh nợ tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Đầu tư Landcom (nợ 529 tỷ đồng).

Theo Cục Thuế Hà Nội, theo Kế hoạch 235/KH-UBND, UBND Thành phố giao liên ngành triển khai rà soát, đôn đốc, xử lý nợ đối với 40 dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Qua quá trình đôn đốc của Cục Thuế Hà Nội, đến thời điểm hiện tại đã thu nộp vào ngân sách nhà nước 23 dự án, còn 29 dự án vẫn đang được tiếp tục đôn đốc, xử lý các vướng mắc của chủ đầu tư. Hiện nay, TP Hà Nội đã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án chậm triển khai trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các nội dung còn vướng mắc, kiên quyết thu hồi và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định, liên ngành Thành phố sẽ kiên quyết triển khai các biện pháp bảo đảm thu hồi, xử lý các khoản nợ đọng. Cụ thể, các chủ đầu tư còn nợ thuế sẽ không được Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới, hoặc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND.

Rà soát, phân loại nợ

Thực tế, công tác quản lý nợ luôn là bài toán khó với ngành Thuế do một mặt vừa phải đảm bảo số thu cho ngân sách nhà nước, mặt khác vẫn phải thực hiện gỡ khó cho doanh nghiệp, người nộp thuế để nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của các cơ quan Thuế là phải bám sát, báo cáo tình hình nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, phân tích kỹ lưỡng tính chất nợ, tham mưu cho Tổng cục Thuế các giải pháp phù hợp để đôn đốc, cưỡng chế, thu nợ thuế theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, giảm tình trạng nợ đọng. Trường hợp doanh nghiệp cố tình chây ỳ nợ thuế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngành Thuế sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu nợ, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, ngành Thuế cũng đã đẩy mạnh việc xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan Thuế các cấp đã xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước được 2.405 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế kết quả xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (1/7/2020) đến cuối tháng 9/2022 ước đạt 34.806 tỷ đồng, trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 28.164 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.642 tỷ đồng.

Cùng với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp nêu trên, ngành Thuế cũng sẽ tập trung giải quyết kịp thời việc xử lý miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020 theo quy định để hỗ trợ người nộp thuế sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời tập trung giải quyết kịp thời việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP.

Đặc biệt, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng các thay đổi nghiệp vụ quản lý nợ và cưỡng chễ nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thùy Linh