Nới quy định cho ví điện tử

08:22 | 07/12/2019

(HQ Online) - Thanh toán không dùng tiền mặt luôn được các cơ quan quản lý tìm các giải pháp thúc đẩy. Vì thế, một số quy định cần được “nới” hợp lý để hoạt động này được nhiều người sử dụng hơn.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, NHNN quy định tổng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử tối đa là 100 triệu đồng/tháng. Đối với tổ chức, NHNN không quy định hạn mức giao dịch ví điện tử.

Nếu so với những quy định tại dự thảo Thông tư này thì đã có sự nới lỏng rất nhiều. Bởi trước đó, dự thảo Thông tư đề xuất hạn mức giao dịch ví điện tử đối với cá nhân là 20 triệu đồng/ngày và 100 triệu đồng/tháng; của tổ chức là 100 triệu đồng/ngày và 500 triệu đồng/tháng. Theo NHNN, việc quy định hạn mức để phù hợp với mục đích sử dụng dịch vụ ví điện tử là phục vụ thanh toán các giao dịch nhỏ, lẻ, giảm thiểu rủi ro về lợi dụng để rửa tiền, thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Nhưng nhiều chuyên gia, DN đã bày tỏ ý kiến không đồng tình, bởi điều này sẽ hạn chế quyền tự do kinh doanh của DN và không phù hợp với nhu cầu sử dụng ví điện tử của khách hàng, đặc biệt là hạn mức theo ngày.

Hiện nay, Chính phủ đã nêu chủ trương thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt, và theo thống kê của Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), tỷ trọng giao dịch không tiền mặt đã cải thiện đáng kể trong 5 năm qua với mức tăng trưởng giá trị giao dịch không tiền mặt bình quân 43%/năm. NHNN cho biết, hiện cả nước có 27 ví điện tử đang hoạt động với 4,2 triệu tài khoản liên kết và 10.000 đơn vị chấp nhận thanh toán. Tổng giá trị giao dịch ví điện tử trong năm dự kiến đạt 91.000 tỷ đồng, tăng 161% so với năm 2018 với 214 triệu giao dịch. Tổng giá trị trung bình một giao dịch qua ví hơn 424.000 đồng. Nhưng đến nay, 80% giao dịch trên thị trường là tiền mặt nên tiềm năng phát triển của ví điện tử là rất lớn.

Do đó, để phát triển hơn nữa hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, những quy định đưa ra phải phù hợp với thực tế, vừa thể hiện vai trò quản lý của Nhà nước nhưng cũng phải tạo điều kiện cho mọi hoạt động của nền kinh tế được phát triển theo đúng xu hướng. Vì vậy, những hoạt động tham vấn, lấy ý kiến trước khi ban hành quy định mới luôn cần thiết, các cơ quan soạn thảo luật phải có trách nhiệm, lắng nghe các ý kiến để có những thay đổi hợp lý.

Bình Nam