Nỗ lực hoàn thành triển khai Hệ thống VASSCM trong năm 2019

09:35 | 14/02/2019

(HQ Online) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đặt ra trong năm 2019 là hoàn thành việc triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào kho bãi trong nội địa, kho ngoại quan, các kho hàng không.

no luc hoan thanh trien khai he thong vasscm trong nam 2019
Triển khai VASSCM tại kho ngoại quan là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong năm 2019. Trong ảnh: Kho ngoại quan của Công ty CP thương mại quốc tế Quang Anh tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng. Ảnh: T.Bình

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đặt ra trong năm 2019 là hoàn thành việc triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào kho bãi trong nội địa, kho ngoại quan, các kho hàng không.

Theo Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành, năm 2018, việc triển khai mở rộng Hệ thống đạt được nhiều kết quả tích cực với 27/35 cục hải quan địa phương đã vận hành, 309 doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tham gia.

Để đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, mục tiêu điện tử hóa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, năm 2019, Cục CNTT và Thống kê hải quan sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và các cục hải quan địa phương nỗ lực hoàn thành triển khai Hệ thống trong phạm vi cả nước, đặc biệt với loại hình kho ngoại quan.

Lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan cho biết, để đạt được mục tiêu trên cần sự nỗ lực, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ở cả khối cơ quan Tổng cục Hải quan và các đơn vị hải quan địa phương.

“Với các cục hải quan địa phương, trong năm 2019, những đơn vị hiện chưa triển khai Hệ thống VASSCM cần tích cực và chủ động hơn nữa trong việc chuẩn bị và triển khai hệ thống. Các đơn vị cần thống nhất nhận thức việc triển khai Hệ thống VASSCM, Tổng cục chỉ có vai trò hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý vướng mắc, không thể cử CBCC xuống trực tiếp để triển khai tại chỗ, việc triển khai Hệ thống VASSCM thuộc trách nhiệm chính của các cục hải quan địa phương”- ông Lê Đức Thành nói.

Để hỗ trợ, thúc đẩy việc triển khai của các đơn vị, Tổng cục Hải quan sẽ đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Theo phân tích của Cục CNTT và Thống kê hải quan, để hoàn thành triển khai Hệ thống VASSCM trong phạm vi toàn quốc, đòi hỏi công tác điều phối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện của Tổng cục Hải quan phải được tăng cường, quyết liệt, khoa học, cụ thể. Vì vậy, bên cạnh việc tổng hợp báo cáo thường xuyên của các cục hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan sẽ cử các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ việc thực hiện Hệ thống VASSCM tại các đơn vị.

Mặt khác, cơ quan Hải quan sẽ thường xuyên rà soát, quán triệt các hãng tàu, hãng hàng không, đại lý khai báo thông tin E-manifest, vận đơn điện tử được đầy đủ và chính xác; có biện pháp tăng cường kiểm tra, đối soát thông tin để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin điện tử được khai báo.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan, để hoàn thành các mục tiêu triển khai Hệ thống VASSCM trong phạm vi toàn quốc trong năm nay đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị khối cơ quan Tổng cục Hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan) với các cục hải quan địa phương, đặc biệt trong việc nhanh chóng xử lý các vướng mắc, khó khăn.

Một giải pháp quan trọng khác được Cục CNTT và Thống kê hải quan đặt ra là tăng cường công tác đào tạo, tập huấn triển khai Hệ thống VASSCM. “Để đảm bảo việc khai báo và thực hiện đúng quy trình trên Hệ thống VASSCM, khắc phục tình trạng khai báo thông tin không đầy đủ, không chính xác, trong năm 2019, Tổng cục Hải quan sẽ tổng kết những vướng mắc, đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho CBCC hải quan và doanh nghiệp, đặc biệt là các hãng tàu, hãng hàng không, đại lý để việc khai báo thông tin E-manifest, vận đơn điện tử được đầy đủ và chính xác”- Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành nhấn mạnh.

Cùng với đó, cơ quan Hải quan sẽ hoàn thiện yêu cầu liên quan đến loại hình kho chuyển phát nhanh, bưu chính, kho xăng dầu. Theo đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì, phối hợp với các cục hải quan địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện yêu cầu bài toán đối với kho chuyển phát nhanh, bưu chính, kho xăng dầu đáp ứng yêu cầu triển khai Hệ thống VASSCM. Trên cơ sở đó, Cục CNTT và Thống kê hải quan tiếp tục phát triển phần mềm Hệ thống VASSCM để triển khai đối với loại hình này.

Theo ông Lê Đức Thành, để việc trao đổi thông tin giữa hệ thống của cơ quan Hải quan và hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi được ổn định, thông suốt, năm 2019, Cục CNTT & Thống kê hải quan tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống VASSCM và các hệ thống liên quan để đáp ứng tốt hơn trong việc kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi cũng như các chức năng để CBCC hải quan tra cứu, xử lý các nghiệp vụ.

Song song với đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng khẩn trương hoàn thành quy trình hướng dẫn thực hiện Hệ thống VASSCM để đảm bảo việc thực hiện thống nhất trong toàn Ngành, tránh tình trạng CBCC hải quan chưa thực hiện đầy đủ các thao tác xử lý thông tin trên Hệ thống…

Thái Bình