Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021

15:42 | 26/01/2021

(HQ Online) - Sáng ngày 26/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Anh Tuấn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính: Trần Xuân Hà, Vũ Thị Mai, Huỳnh Quang Hải, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cán bộ công chức, viên chức trong ngành Tài chính.

Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam”
Ngành Tài chính "quyết" nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm thêm 30-40 bậc
Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021
Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021
Lãnh đạo Bộ Tài chính trao tặng phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của cơ quan Bộ Tài chính, ông Phạm Xuân Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, trong năm 2020, việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động.

Về công tác cán bộ, hệ thống các văn bản, quy định pháp lý trong công tác tổ chức cán bộ do Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu ban hành đã kịp thời triển khai trong toàn Ngành và đáp ứng được yêu cầu quản lý thực tiễn của Bộ Tài chính.

Năm 2020, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo thẩm quyền, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp, gắn kết chặt chẽ với việc phân giao chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy.

Với công tác quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Bộ Tài chính, ông Phạm Xuân Thủy cho biết, trong năm 2020, công tác mua sắm, trang bị tài sản tại Cơ quan Bộ thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

Về nhiệm vụ năm 2021, ông Phạm Xuân Thủy nhấn mạnh, các nhiệm vụ trọng tâm năm tới của Bộ Tài chính gồm: làm tốt công tác tuyên truyền và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện quyền dân chủ tại cơ sở; bố trí, sử dụng đội ngũ công chức theo tiêu chuẩn chức danh phù hợp với yêu cầu công việc; tăng cường công tác Đảng và nâng cao vai trò của các đoàn thể quần chúng trong từng đơn vị và trong toàn Ngành; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị...

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã giải đáp các nội dung liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2020 về các nội dung có liên quan đến công tác cán bộ.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm cụ công tác năm 2020 và các phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với các mặt công tác thuộc lĩnh vực nội ngành và một số công tác khác. Đồng thời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các cán bộ, công chức, viên chức với các nội dung có liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản nội ngành.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao tặng phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Đồng thời, đại diện 12 đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính nói chung cũng như cơ quan Bộ Tài chính nói riêng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả công tác của Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021
Thứ trưởng Trần Xuân Hà kết luận hội nghị.

Năm 2021 là năm hết sức quan trọng. Đây là năm đầu của kế hoạch KT-XH 10 năm giai đoạn 2021-2030, 5 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Với kết quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, các đơn vị trong Bộ, toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh một số công việc trọng tâm của năm 2021.

Trước hết, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền chiến lược tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Các đơn vị trong Bộ theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ triển khai xây dựng chiến lược, kế hoạch thuộc lĩnh vực mình phụ trách để triển khai đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Bộ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách 2021 với chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN tăng 3% so với dự toán Quốc hội giao, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN, cải thiện hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công.

Hoàn thiện thể chế chính sách tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngân sách, quản lý nợ công bền vững, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, tái cơ cấu DNNN, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ theo hướng tinh gọn và hiệu quả, đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật trong việc thi hành công vụ.

Cùng với đó, chủ động hội nhập tài chính, thực hiện các cam kết tài chính trong FTA; nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia, tạo ra thế và lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Quán triệt, triển khai có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hoài Anh