Những trạm BOT nào được kiến nghị miễn thực hiện thu phí tự động không dừng?

19:48 | 09/12/2020

(HQ Online) - Trong văn bản mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã kiến nghị Thủ tướng cho phép không triển khai thu phí tự động không dừng tại 3 trạm BOT trên Quốc lộ 51 và 4 trạm BOT do UBND tỉnh Cà Mau quản lý.

Thu phí tự động không dừng ETC lại tiếp tục “vỡ” tiến độ
Trạm thu phí lại làm "nóng" nghị trường Quốc hội
Thủ tướng chỉ thị dừng thu phí các trạm không chuyển sang thu điện tử không dừng
Vì sao trạm thu phí cầu Đồng Nai sẽ tạm dừng thu phí từ ngày 24/8?
Những trạm BOT nào được kiến nghị miễn thực hiện thu phí tự động không dừng?
Sẽ có 8 trạm BOT không thể triển khai hoặc lùi thời gian triển khai sau năm 2020 do những yếu tố đặc thù. Ảnh minh hoạ: Internet.

3 trạm thu phí hoàn vốn dự án BOT đầu tư mở rộng Quốc lộ 51 được kiến nghị không triển khai thu phí điện tử không dừng do có thời gian thu phí còn lại quá ngắn dưới 3 năm.

Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận đề xuất của UBND tỉnh Cà Mau về việc không triển khai thu phí không dừng đối với 4 trạm thu phí do UBND tỉnh Cà Mau là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, do trạm thu phí ở các cầu có quy mô nhỏ, chủ yếu xe 2 bánh đi qua, lắp ETC gặp nhiều khó khăn và không khả thi.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị chưa triển khai thu phí tự động không dừng tại 2 trạm là Bờ Đậu – Quốc lộ 3, trạm T2 – Quốc lộ 91 do chưa đủ điều kiện triển khai thu phí điện tử không dừng. Đồng thời, lùi thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng tại 3 trạm thu phí có doanh thu quá thấp gồm trạm cầu Thái Hà, trạm Cầu Mỹ Lợi và trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh, giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định thời điểm triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Như vậy sẽ có 8 trạm BOT không thể triển khai hoặc lùi thời gian triển khai sai năm 2020 do những yếu tố đặc thù. Tuy nhiên, việc triển khai thu phí không dừng tại 8 trạm nêu trên sẽ không hiệu quả, phá vỡ phương án tài chính dự án BOT và dự án thu phí điện tử không dừng, ảnh hưởng lớn tới các nhà đầu tư và tổ chức tín dụng. Ngoài ra, các dự án này nằm trên các tuyến có lưu lượng giao thông thấp, không ảnh hưởng đến hiệu quả chung của hệ thống ETC trên toàn quốc.

Đối với các trạm thu phí này, Bộ Giao thông vận tải sẽ có giải pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác thu phí đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Đối với 39 trạm thu phí do 16 địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các địa phương đều cam kết hoàn thành ETC đúng tiến độ mà Thủ tướng chỉ đạo. Như vậy, trong tổng số 15 địa phương (không bao gồm tỉnh Cà Mau) với 35 trạm thu phí, hiện có 19 trạm đã triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành và kết nối với dự án ETC của Bộ Giao thông vận tải, 11 trạm đang triển khai thực hiện việc lắp đặt thiết bị và đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, 5 trạm thuộc các dự án BOT đang thực hiện, sẽ triển khai ETC khi dự án đi vào khai thác.

Như vậy, về tổng thể đến 31/12/2020 cơ bản toàn bộ các trạm thu phí trên toàn quốc đủ điều kiện triển khai sẽ được lắp đặt, vận hành hệ thống ETC đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng ngoại trừ 4 trạm do VEC quản lý, 8 trạm không đủ điều kiện triển khai và 4 trạm do UBND tỉnh Cà Mau đề xuất không triển khai.

Xuân Thảo