Những dự án nào được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hằng năm?

19:38 | 10/04/2020

(HQ Online) - Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công 2019 quy định, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm không được quá ngày 31/12 năm sau.

nhung du an nao duoc keo dai thoi gian thuc hien va giai ngan von dau tu cong hang nam Kiến nghị bộ, ngành khẩn trương triển khai dự án đã giao vốn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư
nhung du an nao duoc keo dai thoi gian thuc hien va giai ngan von dau tu cong hang nam Tín hiệu tích cực từ giải ngân vốn đầu tư công quý I
nhung du an nao duoc keo dai thoi gian thuc hien va giai ngan von dau tu cong hang nam Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
nhung du an nao duoc keo dai thoi gian thuc hien va giai ngan von dau tu cong hang nam
Dự án quan trọng quốc gia được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm. Ảnh: Internet.

Theo Nghị định, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31/12 năm sau.

Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm chỉ được áp dụng đối với các dự án được quy định tại nghị định, gồm:

Dự án quan trọng quốc gia; Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.

Nghị định cũng cho phép đối với dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau

Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép; dự án cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài cũng là những dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Bên cạnh đó, quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ có duy nhất 1 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Nghị định cũng quy định, căn cứ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hoài Anh