Những “điểm sáng” trong hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020

20:01 | 16/12/2020

(HQ Online) - Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính chính với việc hoàn thành phủ sóng dịch vụ công trực tuyến chính là một trong những “điểm sáng” quan trọng mà hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đạt được.

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình: Lan tỏa dịch vụ công trực tuyến đến những đơn vị đặc thù
10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020
Những “điểm sáng” trong hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết của KBNN. Ảnh Thuỳ Linh.


Đạt được 2 chỉ tiêu trong nhiệm vụ hình thành Kho bạc "3 không"

Chiều ngày 16/12, KBNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo báo cáo của KBNN, năm 2020, bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính và lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, đến nay hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2020 với những kết quả ấn tượng.

Trong đó phải kể đến công tác quản lý thu – chi ngân sách nhà nước hiệu quả. Theo thống kê, tính đến hết tháng 11/2020, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% so với dự toán năm 2020 được giao. Trong khi đó, cũng đến thời điểm này, lũy kế chi ngân sách nhà nước đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 87,9% dự toán.

Đáng chú ý, thực hiện chiến lược cải tổ cách, đổi mới hiện đại hoá, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; thời gian qua, hệ thống KBNN đã có bước tiến rất lớn trong hoạt cải cách hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý quỹ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, nếu như trước đây, để thực hiện việc rút dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải đến Kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch thì đến nay cán bộ kế toán đơn vị chỉ việc ngồi tại đơn vị thực hiện giao dịch trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do KBNN triển khai xây dựng và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo KBNN, hiện nay KBNN đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; tỷ lệ lượng giao dịch chi ngân sách nhà nước đi qua dịch vụ công trực tuyến đạt 98% . Đây chỉ là 1 trong những kết quả nổi bật về cải cách hiện đại hoá hoạt động nghiệp vụ đã được Bộ Tài chính ghi nhận.

Nhận xét về kết quả cải cách hành chính của hệ thống KBNN thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, trong quá trình thực hiện hình thành Kho bạc điện tử với “3 không” – không tiền bạc, không khách hàng đến giao dịch và không chứng từ, đến nay KBNN đã hoàn thành được 2 mục tiêu đầu tiên. Đây chính là điểm sáng quan trọng trong công tác, nhiệm vụ của KBNN trong năm 2020.

Cũng theo Thứ trưởng, một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được toàn hệ thống KBNN hoàn thành rất tốt đó chính là công tác lập báo cáo tài chính nhà nước. Trong năm 2020, KBNN đã tích cực chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ và được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành (93,17%). Cùng với đó, KBNN đã và đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai công tác lập Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo đúng kế hoạch.

“Đây là báo cáo quan trọng lần đầu tiên chúng ta làm được, góp phần quan trọng để quản lý tài chính, quản lý các quỹ ngoài ngân sách và quản lý tài sản quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Tiếp tới xây dựng kho bạc số

Theo Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi, trong năm 2020 toàn hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Song bên cạnh đó, hệ thống KBNN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đòi hỏi cần phải nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm và có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục triệt để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hệ thống trong các năm tiếp theo.

Cho ý kiến về những nhiệm vụ trọng năm 2021 của KBNN, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, hệ thống KBNN phải cùng Bộ Tài chính đồng hành, cùng nhau nghiên cứu chiến lược phát triển hệ thống giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra cũng cần tập trung trí lực, mạnh dạn nghiên cứu cho tầm nhìn trong giai đoạn dài hơi hơn từ 10-20 năm tiếp theo.

Bân cạnh đó, hệ thống KBNN cũng cần phải tiếp tục hướng tới xây dựng Kho bạc số, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất,kết nối với cơ sở dữ liệu cư dân, các bộ ngành.

Theo Thứ trưởng, kế toán công rất qian trọng trong nền tài chính quốc gia và nó gắn với nhiệm vụ của KBNN. Trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiều biến động, chuẩn mực kế toán liên tục thay đổi khi các công nghệ phát sinh. Do vậy KBNN cần nghiên cứu, xây dựng chiến lược, tầm nhìn sao cho phù hợp.

Riêng đối với vấn đề biên chế - nội dung được nhiều KBNN địa phương nhắc đến, Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ, theo tinh thần cơ cấu, tinh giản bộ máy từ phía trung ương thì biên chế không thể tăng thêm được mà thay vào đó là việc cải cách, hiện đại hoá bộ máy.

Nhấn mạnh về mục tiêu “3 không”, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng để thực hiện mục tiêu cuối cùng là không chứng từ thì Bộ Tài chính cũng như KBNN phải xây dựng thể chế chính sách, ít nhất cũng phải có Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Trên hết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đồng tình cao với những mục tiêu mà KBNN đề ra trong năm 2021 và gửi lời chúc tới toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để có thể hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Thùy Linh