Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

14:22 | 29/11/2021

(HQ Online) - Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Quảng Ninh tăng 31%
Hải quan Lạng Sơn: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 57,2%
Tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 0,4%
Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô tăng hơn 1 tỷ USD
Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa
Xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2021.

Ước tính tháng 11/2021 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 29,8 tỷ USD, tăng 14% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 299,45 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 103,31 tỷ USD, tăng 23,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 196,14 tỷ USD, tăng 29,9%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, trong 11 tháng năm 2021 có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,7% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 280,2 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa. Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 19,25 tỷ USD, tăng 22,2% và chiếm 6,4%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 98,5 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 50,3 tỷ USD, tăng 20,3%; thị trường ASEAN đạt 37 tỷ USD, tăng 36,1%. Nhật Bản đạt 20,3 tỷ USD, tăng 10,1%. Thị trường EU đạt 15,5 tỷ USD, tăng 18,2%; Hoa Kỳ đạt 14,2 tỷ USD, tăng 14,6%.

Xuân Thảo