Nhiều trường hợp sẽ không được cấp mã số giao dịch chứng khoán

08:42 | 24/09/2020

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam để lấy ý kiến.

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu tại quỹ đầu tư chứng khoán
UBCKNN sẽ kiểm tra bất thường các giao dịch có khả năng tác động đến thị trường chứng khoán
Sửa đổi một số nội dung đặc thù về quản lý tài chính với Sở Giao dịch chứng khoán
3013 uy ban 7386 1600503310
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh Internet.

Yêu cầu về hồ sơ

Theo đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký, đình chỉ sử dụng, hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ đầu tư nước ngoài, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Để được đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài cần có giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo quy định; văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; tài liệu nhận diện đầu tư theo hướng dẫn...

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải có giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán; văn bản ủy quyền cho thành viên lưu ký thực hiện; bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp; bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế.

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ hồ sơ, thành viên lưu ký thẩm định hồ sơ mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài và khai báo các thông tin theo quy định.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khai báo bởi thành viên lưu ký, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp và xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trên hệ thống đăng ký mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến. Trường hợp từ chối, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán trả lời trên hệ thống và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi có xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán theo quy định, thành viên lưu ký nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đầy đủ bộ hồ sơ cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để rà soát và lưu trữ.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ, thành viên lưu ký có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm lưu trữ đầy đủ hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có yêu cầu bằng văn bản.

Nhiều trường hợp không được cấp mã số giao dịch

Tại dự thảo, Bộ Tài chính cũng quy định các trường hợp không được cấp mã số giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư nước ngoài. Đó là trường hợp đang bị điều tra hoặc đã từng bị cơ quan quản lý có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài xử phạt về các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật chứng khoán, hành vi rửa tiền hoặc có các hành vi vi phạm và bị xử phạt hành chính, hình sự trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý ngoại hối, thuế. Việc chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc không thực hiện đầy đủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó.

Trường hợp bị hủy bỏ mã số giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cũng không được cấp mã giao dịch, trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đề nghị hủy mã số giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định có nhiều trường hợp sẽ được cấp nhiều mã số giao dịch chứng khoán. Cụ thể, Công ty chứng khoán nước ngoài được cấp 2 mã số giao dịch chứng khoán: 1 mã số cho tài khoản tự doanh và 1 mã số cho tài khoản môi giới của công ty.

Quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được quản lý bởi nhiều công ty quản lý quỹ (MIMF); tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ được đăng ký nhiều mã số giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc sau: Mỗi danh mục đầu tư của tổ chức đầu tư thuộc chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức đầu tư quốc tế liên chính phủ mà lưu ký tại một ngân hàng lưu ký thì được đăng ký 1 mã số giao dịch chứng khoán; Mỗi danh mục đầu tư của quỹ MIMF quản lý bởi một công ty quản lý quỹ thì được đăng ký một mã số giao dịch chứng khoán; danh mục đầu tư do quỹ tự quản lý cũng được cấp 1 mã số giao dịch chứng khoán riêng.

Thùy Linh