Nhiều mặt hàng gia vị được đưa ra khỏi danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm của EU

19:27 | 30/01/2023

(HQ Online) - Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, EU vừa công bố danh sách kiểm soát an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ 20 kể từ ngày đăng công báo.

Bức tranh kiểm soát lạm phát năm 2023
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng qua các chuỗi siêu thị nước ngoài
Giải pháp để phát triển bền vững hệ thống phân phối thực phẩm an toàn
Nhiều sản phẩm giảm giá mạnh tại hệ thống siêu thị
Rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây đã được đưa ra khỏi danh mục kiểm soát.

Cụ thể, ngày 27/1, Uỷ ban châu Âu đã đăng công báo Quy định số (EU) 2023/174, ban hành ngày 26/1, sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793 về việc áp dụng tạm thời các biện pháp kiểm soát chính thức và khẩn cấp một số thực phẩm được nhập khẩu vào EU.

Theo đó, đối với Việt Nam, các mặt hàng gia vị vốn bị kiểm soát ở mức 50% tại lần thông báo trước như: rau mùi, húng quế, bạc hà, mùi tây đã được đưa ra khỏi danh mục kiểm soát. Hiện tại chỉ còn ớt nằm trong danh mục kiểm soát tại cửa khẩu của EU với tần suất kiểm chất lượng là 50%.

Tuy nhiên, đậu bắp đã bị chuyển từ phụ lục I sang phụ lục II với yêu cầu chứng thư kiểm soát thuốc trừ sâu của Việt Nam và tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật tại cửa khẩu EU là 50%.

Thanh long và mỳ tôm vẫn nằm trong phụ lục II với yêu cầu chứng nhận thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam và tần suất kiểm tra tại cửa khẩu EU là 20%.

Ngọc Linh