Nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính của Bộ Tài chính

07:17 | 20/10/2021

(HQ Online) - Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính được thể hiện tổng thể trên tất cả các mặt gồm cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC của Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 2021-2030
Bộ Tài chính cải cách hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
“Quả ngọt” từ cải cách hành chính ngành Tài chính
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai. 	Ảnh: T.Bình
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai. Ảnh: T.Bình

Cải cách toàn diện và hiệu quả

Từ đầu năm đến nay, thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai đồng bộ công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Trong đó, theo kế hoạch, Bộ Tài chính đã đề ra 117/182 nhiệm vụ triển khai trong quý 3/2021. Tính đến ngày 15/9/2021, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 117/117 nhiệm vụ đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC của Bộ Tài chính là rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Để triển khai công tác cải cách TTHC với mục đích tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tuân thủ đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt công tác CCHC, trọng tâm là công tác cải cách TTHC và hiện đại hoá hành chính một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực tài chính.

Trong quý 3/2021, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. Trong quý 3, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-BTC công bố sửa đổi, thay thế 2 TTHC trong lĩnh vực quản lý thuế, đồng thời đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định. Liên quan đến cải cách TTHC, mới đây, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính đã được thành lập.

Theo ông Đặng Quyết Tiến, Tổ phó Thường trực Tổ công tác, tổ công tác có nhiệm vụ ghi nhận những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc, khó khăn của DN, người dân, đồng thời có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc giảm bớt các TTHC để xử lý nhanh, giải quyết những vướng mắc cho DN, đảm bảo linh hoạt, chủ động, thích ứng kịp thời với đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả. Trong 9 tháng đầu năm 2021, bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tiếp nhận 713 hồ sơ TTHC thuộc 5 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, giá, tài chính ngân hàng) và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 520 hồ sơ, đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 193 hồ sơ. Cùng với đó, việc triển khai các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 cũng đang được Bộ Tài chính tích cực thực hiện.

Ngành Hải quan có đóng góp lớn

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua với nhiều kết quả nổi bật trong hiện đại hóa lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc. Trong lĩnh vực thuế, về khai thuế điện tử, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc; về nộp thuế điện tử, đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử; về hoàn thuế điện tử, đã triển khai hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/9/2021, đã có 7.811 doanh nghiệp trên tổng số 8.009 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 97,53 %.

Trong lĩnh vực hải quan, theo đánh giá của Bộ Tài chính, cùng với cải cách TTHC, hiện đại hoá hải quan được ngành Hải quan xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Toàn Ngành đã tăng cường triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, đồng thời đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thành triển khai các TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia. Tính đến ngày 14/9/2021, có 226 TTHC của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia với xấp xỉ 4,1 triệu hồ sơ của 49,3 nghìn doanh nghiệp tham gia. Đồng thời tiếp tục quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung của ngành Hải quan ổn định 24/7, đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ đắc lực cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngành Hải quan cũng đã xây dựng và triển khai thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) tại 33/35 cục hải quan tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng, kho, bãi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan.

Theo Bộ Tài chính, nhờ thực hiện hiệu quả cải cách, ​Tổng cục Hải quan là đơn vị nhiều năm liền đứng đầu trong khối các Tổng cục về Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, qua đó, góp phần giúp Bộ Tài chính 7 năm liên tiếp đứng Top đầu trong số 17 bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số CCHC. Nỗ lực cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí cho doanh nghiệp của ngành Hải quan cũng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tính đến ngày 15/9/2021, tổng số TTHC của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 895 TTHC, trong đó, lĩnh vực thuế là 304 TTHC; lĩnh vực hải quan là 243 TTHC; lĩnh vực KBNN là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ là 7 TTHC; lĩnh vực chứng khoán là 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 226 TTHC.

Hoài Anh