Nhiều giải pháp xử lý nợ thuế khi số nợ có xu hướng tăng

10:47 | 31/07/2022

(HQ Online) - Thời gian qua, công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế đã được cơ quan Thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Tuy nhiên, vẫn đang có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới số nợ thuế có xu hướng tăng lên qua các tháng, tác động bất lợi đến việc xử lý, thu hồi nợ thuế.

Gỡ vướng trong xử lý nợ xấu
Ngành Hải quan thu hồi và xử lý 167 tỷ đồng nợ thuế
Nhiều giải pháp xử lý nợ thuế khi số nợ có xu hướng tăng
Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế đã được cơ quan Thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Ảnh: Thùy Linh

Tỷ lệ nợ thuế vẫn còn cao

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 16,2 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước tính đến ngày 30/6/2022 là 132.460 tỷ đồng, tăng 15,2% so với thời điểm 31/12/2021, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 67.809 tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp có khả năng thu là 22.389 tỷ đồng; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 24.582 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang xử lý là 7.909 tỷ đồng; tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, hết thời gian gia hạn là 9.770 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm đến thời điểm cuối tháng 6, toàn ngành Thuế đã ban hành 100.700 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 7.524 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 248 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; 7.677 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Kết quả trên cho thấy, công tác quản lý nợ thuế, thu hồi nợ thuế đã được cơ quan Thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai từ đầu năm đến nay.

Tại Cục Thuế Hưng Yên, ngay từ đầu năm, Cục này đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế và đôn đốc các đơn vị tập trung đôn đốc nợ và thực hiện quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Tính đến hết ngày 31/5/2022, đơn vị đã ban hành trên 180 nghìn lượt thông báo về tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp; ban hành 439 quyết định cưỡng chế.

Danh sách công khai nợ thuế của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, đến 31/5/2022, trên địa bàn có hơn 1.000 doanh nghiệp đang nợ thuế. Doanh nghiệp có số nợ lớn nhất theo danh sách công khai là Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên (nợ trên 271 tỷ đồng); Công ty CP Bất động sản Vạn Thuận Phát (nợ trên 78 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú (nợ trên 66 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư xây dựng Phúc Hưng (nợ trên 33 tỷ đồng)… Cục Thuế Hưng Yên lý giải, mặc dù đã rất quyết liệt trong công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc nợ thuế nhưng tỷ lệ nợ thuế vẫn còn cao, do trong năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ những năm trước, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, tài sản đã thế chấp tại ngân hàng, dẫn đến chưa nộp kịp thời tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Hay như tại Quảng Ngãi, tổng số tiền nợ thuế mà Cục Thuế Quảng Ngãi quản lý ước tính đến 30/6/2022 là 884 tỷ đồng. Con số này tăng 12% so với đầu năm 2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu chiếm tỷ trọng 65%; tiền thuế nợ khó thu chiếm tỷ trọng 35% tổng tiền thuế nợ. Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù Cục này đã quyết liệt đôn đốc và cưỡng chế thu nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế; đoàn chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế tại các địa phương vẫn duy trì và hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thu hồi nợ thuế nhưng số tiền thuế nợ vẫn tăng cao so với đầu năm, đặc biệt là tiền thuế nợ có khả năng thu. Nguyên nhân được chỉ ra là do ảnh hưởng, tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều người nộp thuế còn gặp nhiều khó khăn. Bản thân các doanh nghiệp đã áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng vẫn bị thiệt hại lớn, kinh doanh thua lỗ, phải ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, giải thể, phá sản. Từ đó không cân đối được nguồn tài chính để nộp vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó, một số khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế, Cục Thuế đã thực hiện biện pháp đôn đốc thu nhưng người nộp thuế vẫn còn khó khăn về dòng tiền, chưa nộp được tiền thuế đã được gia hạn vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, còn có một số người nộp thuế lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh không hợp tác với cơ quan Thuế trong công tác thu nợ thuế nên để nợ thuế dây dưa, kéo dài.

Sát sao thông tin người nộp thuế

Năm 2022, ngành Thuế đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Để đạt được mục tiêu này không phải dễ bởi hiện nay tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Hiện Cục Thuế Hưng Yên đang báo cáo Tổng cục Thuế để tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách liên quan đến nợ, nhất là các khoản nợ liên quan đến đất và mục tiêu giảm tỷ lệ nợ đến thời điểm 31/12/2022; nỗ lực xử lý dứt điểm nợ lưu cữu. Cùng với đó, đơn vị này cũng thực hiện đôn đốc các khoản được gia hạn như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh và tiền thuê đất theo thời hạn quy định.

Cục Thuế Quảng Ngãi cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm từ công tác quản lý nợ thuế của năm 2021 như: muốn giải quyết nợ thuế trước hết phải làm tốt việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế để ổn định sản xuất kinh doanh, không ảnh hưởng cản trở đến môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời phát hiện những phát sinh, vướng mắc từ thực tiễn quản lý nợ thuế của các chi cục thuế để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách xử lý nợ thuế. Cơ quan Thuế các cấp phải nắm bắt kịp thời những thông tin của người nộp thuế để có những chia sẻ, động viên người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước.

Các cục thuế cũng phải coi trọng công tác tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh để tăng cường chỉ đạo công tác xử lý thu hồi nợ thuế trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, công chức quản lý nợ phải thường xuyên theo dõi nợ để phân loại đối tượng nợ thuế; lập sổ, ghi nhật ký; phối hợp đối chiếu nợ, đôn đốc nợ; xử lý hồ sơ xoá nợ, gia hạn kịp thời. Đối với các khoản nợ thuế người nộp thuế cố tình chây ỳ, áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế một cách kiên quyết, đồng thời, cũng cần chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nợ một cách hiệu quả.

Thùy Linh