Nhiều đơn vị đã ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

09:08 | 20/10/2020

(HQ Online) - Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, đến tháng 9/2020 có 4 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 20 địa phương đã ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng với các loại xe theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Chặn bắt xe ô tô vận chuyển số lượng lớn hàng may mặc vi phạm
Thay đổi phương án và chuyển giao về địa phương quản lý 13 cơ sở nhà, đất công
TPHCM: Xe taxi, xe công nghệ vẫn chưa được hoạt động trở lại
tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet.

Có 3 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 5 địa phương đã ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng với các loại xe theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

2 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 7 địa phương đã ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Các bộ, ngành, địa phương còn lại cũng đang trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng để ban hành theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi ban hành làm cơ sở thực hiện sắp xếp lại, xử lý đối với xe ô tô.

Các địa phương khi ban hành tiêu chuẩn, định mức về xe ô tô phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tức là phải quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức đối với xe của các chức danh, xe phục vụ công tác chung, xe chuyên dùng. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, thủ trưởng đơn vị quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù).

H.Vân