Nhiều doanh nghiệp lơ là nghĩa vụ công bố thông tin

16:12 | 23/07/2021

(HQ Online) - Việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán dù đã có sự cải thiện, song vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành các quy định này, dẫn tới việc có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư.

MCG bị xử phạt 200 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch
TEDI bị xử phạt 450 triệu đồng do không niêm yết chứng khoán, vi phạm công bố thông tin
0312-cong-bo
Việc chấp hành các quy định về công bố thông tin giúp bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư và chính tổ chức niêm yết. Ảnh: Internet

Ngày 21/7/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Công ty CP Tập đoàn FLC về việc công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thuế. Theo đó, vào ngày 20/10/2020, HoSE đã nhận được báo cáo công bố thông tin của FLC về việc nhận được các quyết định cưỡng chế thuế ngày 2/10/2020.

Theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện: khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế.

Như vậy, FLC đã chậm công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thuế. Do đó, HoSE nhắc nhở FLC và đề nghị công ty thực hiện đúng nghĩa vụ về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 15/7, HoSE cũng nhắc nhở đối với Công ty CP Tập đoàn Dầu khí Alpha (ASP) có nhiều thông tin chưa công bố theo quy định, gồm: báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020, giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 (mẹ và hợp nhất), giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021.

Một khảo sát về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2021 (tương ứng với giai đoạn 1/5/2020 – 30/4/2021) do Vietstock, Hiệp hội VAFE và tạp chí điện tử FILI thực hiện trên hai sàn Hà Nội và TPHCM cũng cho thấy, mặc dù việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết đã có sự cải thiện, song vẫn còn lượng lớn doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Theo đó, có tới 335/724 doanh nghiệp chưa đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 46,27%; giảm 8,6 điểm phần trăm so với mức 54,87% của năm 2020.

Nếu như trong năm 2020, các vi phạm của doanh nghiệp tập trung vào các lỗi liên quan đến công bố thông tin báo cáo tài chính quý và bán niên, thì trong năm 2021, các lỗi này đã giảm đi đáng kể. Thay vào đó, các lỗi vi phạm nổi trội trong năm 2021 chủ yếu rơi nhiều vào lỗi công bố tài liệu hay nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên (128 doanh nghiệp), lỗi công bố thông tin báo cáo quản trị (104 doanh nghiệp). Theo đó, số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở hay xử phạt vi phạm công bố thông tin là 88 doanh nghiệp.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chậm trễ công bố thông tin có thể do nhân sự chuyên môn không chuyển thông tin kịp thời đến bộ phận công bố thông tin, nhân sự mới chưa nắm hết thủ tục, hoặc người công bố thông tin không nắm đầy đủ quy định về các loại thông tin cần phải công bố, hoặc là hiểu nhầm về quy định công bố thông tin. Đặc biệt thời gian qua do dịch Covid-19 nên có những doanh nghiệp tổ chức họp trực tuyến và chậm trễ trong việc chuyển phát tài liệu cho các bên liên quan ký tên dẫn đến việc công bố thông tin bị chậm trễ.

Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã có chế tài phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng cho hành vi công bố thông tin không đúng hạn và phạt tiền tới 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư…

Ngoài ra, theo quy chế niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện cảnh báo trong các trường hợp tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin theo quy định hiện hành; hoặc tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một 1 năm.

Để được ra khỏi diện cảnh báo, tổ chức niêm yết phải không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong tối thiểu 6 tháng tiếp theo kể từ ngày ra quyết định cảnh báo. Trong trường hợp tổ chức niêm yết vẫn tiếp tục vi phạm về công bố thông tin, cổ phiếu sẽ bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, bị tạm ngừng giao dịch thậm chí có thể bị hủy niêm yết.

Khải Kỳ