Nhiều chỉ thu tiêu ngân sách tại các địa phương đã hoàn thành xuất sắc

15:08 | 10/01/2020

(HQ Online) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài chính tổ chức sáng 10/1, nhiều địa phương đã báo tin vui trong nhiệm vụ thu – chi ngân sách trên địa bàn năm 2019.    

nhieu chi thu tieu ngan sach tai cac dia phuong da hoan thanh xuat sac 63/63 địa phương đều đã hoàn thành vượt mức dự toán thu
nhieu chi thu tieu ngan sach tai cac dia phuong da hoan thanh xuat sac Thực hiện dự toán ngân sách, địa phương chỉ được phép vay bù đắp bội chi trong hạn mức
nhieu chi thu tieu ngan sach tai cac dia phuong da hoan thanh xuat sac Nhiều cục thuế địa phương đã hoàn thành dự toán 2019
nhieu chi thu tieu ngan sach tai cac dia phuong da hoan thanh xuat sac
Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Vân.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững

Năm 2019, TP Hà Nội đã triển khai nghiêm túc đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cùng với sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thành phố đạt kết quả toàn diện. Theo đó, Thành phố đã hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 4 chỉ tiêu hoàn thành trước 1-2 năm so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP.Hà Nội.

Năm 2019, GDP của Thành phố tăng 7,62%, cao nhất trong 10 năm qua; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20,3%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,46 tỷ USD.

Đối với nhiệm vụ tài chính – ngân sách, năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn đạt 271.460 tỷ đồng, bằng 103% dự toán, trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 19.261 tỷ đồng, bằng 110% dự toán; thu nội địa đạt hơn 252 nghìn tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán. Đây là năm cả thu thuế xuất nhập khẩu và thu nội địa đều đạt và vượt dự toán.

Về nhiệm vụ chi ngân sách, ngay từ đầu năm, Thành phố bám sát dự toán được giao, đảm bảo kịp thời kinh phí cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô. Đặc biệt quan tâm đến việc xoá đói giảm nghèo, chống dịch bệnh và các chính sách an sinh – xã hội.

Để có những kết quả trên, Thành phố đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng. Năm nay, ngành Thuế đã đạt được kết quả ấn tượng, thu vượt dự toán và đưa số nợ đến ngày 31/12/2019 chỉ còn 3,6%. Đây cũng là năm thứ 2 ngành Thuế thủ đô vượt kế hoạch thanh tra đã đề ra.

Về cơ cấu thu ngân sách, năm qua, Thành phố đã tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững. Số thu từ đất của Thành phố đang giảm dần và thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng lên. Thu từ doanh nghệp nhà nước cũng đã tăng và cao nhất trong 4 năm gần đây.

nhieu chi thu tieu ngan sach tai cac dia phuong da hoan thanh xuat sac
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Vân.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Sử dụng tiết kiệm, triệt để chi thường xuyên

Năm 2019, TPHCM đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Theo đó, ước thu trên địa bàn là 410.416 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa và dầu thô là hơn 291 nghìn tỷ đồng, thu dầu thô đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm, TPHCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế nên đa số các sắc thuế đều có số thu cao hơn cùng kì năm trước.

Về chi ngân sách, TPHCM đã quán triệt đầy đủ Nghị quyết của Chính phủ về điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối thu chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và tăng đầu tư công. Đồng thời sử dụng tiết kiệm, triệt để chi thường xuyên.

Năm 2020, TPHCM được giao dự toán thu ngân sách là 405.828 tỷ đồng, tăng 1,68% so với dự toán và chiếm tỷ trọng 26,2% tổng thu ngân sách cả nước. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, TPHCM sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết để đạt và vượt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

TPHCM cũng sẽ tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử và giả mạo xuất xứ hàng hoá, đồng thời tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng: Năm 2020, phấn đấu thu vượt dự toán hơn 8%

Năm 2019, Bộ Tài chính đã điều hành quyết liệt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thường xuyên chỉ đạo các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là TP Hải Phòng về nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Nhờ sự sát sao quyết liệt đó, năm 2019, thu ngân sách nhà nước của Hải Phòng vượt dự toán tới 8,9%. Năm 2019, TP Hải Phòng được đánh giá là năm phát triển mạnh mẽ và là năm hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ mà Trung ương đã giao.

Cụ thể, GDP tăng, đạt 16,68%/năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Hải Phòng đạt 16 tỷ USD.

Về thu ngân sách, năm 2019 là năm thứ 4 liên tiếp TP Hải Phòng có sự đột phá về thu ngân sách. Theo đó, tổng thu ngân sách đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, vượt gần 23 nghìn tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao, trong đó, thu xuất nhập khẩu vượt gần 20 nghìn tỷ đồng và thu nội địa vượt trên 3 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2019, TP Hải Phòng có thêm số thu từ Nhà máy ô tô VinFast với số thuế đóng thêm đạt mức 3.000 tỷ đồng. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay và chiếm 11% tổng thu nội địa của Thành phố. Tuy nhiên, số thu thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn chưa đạt.

Năm 2020, Hải Phòng được giao thu ngân sách hơn 90 nghìn tỷ đồng. TP Hải Phòng phấn đấu sẽ thu đạt 98 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán hơn 8%, trong đó, thu nội địa được giao hơn 30 nghìn tỷ đồng, phấn đấu thu hơn 33 nghìn tỷ đồng.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Tháo gỡ vướng mắc vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Tình hình kinh tế- xã hội năm 2019 của Cần Thơ phát triển khá toàn diện với mức tăng trưởng khá. Có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch với GDP đạt 7,84%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 là 11.435 tỷ đồng, bằng 101,81% dự toán Bộ Tài chính giao, trong đó, thu nội địa đạt 10.773 tỷ đồng, bằng 105,09% dự toán giao. Để có kết qủa trên nhờ nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính là nhờ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu sát với tình hình phát triển của Cần Thơ, đặc biệt là về chỉ tiêu về khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh. Đây là lần đầu tiên TPCần Thơ thu đạt và vượt mục tiêu này.

Tuy nhiên, năm qua, TPCần Thơ vẫn còn một số mục tiêu, nhiệm vụ thu chưa hoàn thành dự toán, đó là thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường.

Về chi ngân sách, tổng số chi trên địa bàn năm 2019 là 10.521 tỷ đồng, đạt 93,9% dự toán Bộ Tài chính giao, trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản là 4.722 tỷ đồng, đạt 73,35% dự toán; Chi thường xuyên là 5.576 tỷ đồng, đạt 87,9% dự toán.

Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn được Bộ Tài chính giao là 11.618 tỷ đồng. TPCần Thơ sẽ phấn đấu thu đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, TP Cần Thơ đã đề ra một số giải pháp nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết 01 của Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết 02 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng năm 2021.

TP Cần Thơ cũng sẽ chỉ đạo ngành Thuế phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn TP, quận huyện để chủ động theo sát tình hình, đề ra các giải pháp để hoàn thành dự toán.

Năm 2020, Cần Thơ cũng sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ các công trình xây dựng cơ bản, không để tồn đọng, rà soát ngay từ những khâu đầu tiên, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư.

Thùy Linh