Nhiều biện pháp hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp

13:57 | 13/10/2020

(HQ Online) - Hiện nay đã có nhiều chính sách hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhằm phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập.

Cơ quan Thuế đã tiếp nhận hơn 42,8 nghìn hồ sơ xin hỗ trợ của hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19
Triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, người dân
Nhiều quan điểm trong việc giảm một số loại thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngành Thuế tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19
5004-104067399-2838756869692441-2490218594068587387-n
Hiện nay có nhiều biện pháp hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo Cục Thuế Hà Nội, trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ, cá nhân tại Việt Nam có rất nhiều thuận lợi từ thủ tục thành lập đơn vị kinh doanh đến cải cách quản lý thuế đối tượng này theo hình thức khoán, không cần tập hợp hóa đơn, ghi chép sổ sách..., tạo điều kiện cho hộ, cá nhân kinh doanh phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập việc mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh, việc hỗ trợ, tạo đà cho hộ, cá nhân kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp là chủ trương lớn được Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng.

Thời gian qua, đã có nhiều chính sách hỗ trợ để hộ, cá nhân kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp như: áp dụng chế độ kế toán đơn giản, được lựa chọn hình thức khai thuế; được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm; được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020.

Cụ thể, về chính sách miễn lệ phí môn bài, theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Cùng với đó, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Về phương thức kê khai, hạch toán, doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp kê khai thuế phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh (phương pháp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí hoặc phương pháp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên doanh thu).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được hưởng chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 (áp dụng đối với đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng) và các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước (Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung).

Ngoài ra, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng sẽ được hạch toán và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với tài sản cố định, công cụ lao động, hàng hóa tồn kho.

Theo Cục Thuế Hà Nội, người nộp thuế có thể tìm hiểu và xem chi tiết các quy định trên tại: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 (Điều 16); Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Điều 37); Luật thuế Gía trị gia tăng, Luật thuế Thu nhâp doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 45/2013/TT-BTC (Điều 3, Điều 5, Điều 9); Công văn số 3612/TCT-DNNCN ngày 12/9/2019 của Tổng cục Thuế.

Thùy Linh