Ngành Thuế vừa tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia

11:39 | 09/09/2020

(HQ Online) - Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, ngành Thuế đã rà soát, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính (đợt 3) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia là của ngành Thuế
Ngành Hải quan tăng cường kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia
Bộ Tài chính đã tích hợp 157 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia
7 thủ tục hành chính mức 4 của Kho bạc Nhà nước được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
2202 dsc 0218
Ngành Thuế vừa tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh Thùy Linh.

Đây là các thủ tục liên quan đến nhiều người nộp thuế như: chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với các tổ chức kinh tế; đăng ký thuế lần đầu đối với người phụ thuộc để triết trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân; khai quyết toán thuế, hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế; đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; miễn giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng kinh doanh; cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước…

Theo Tổng cục Thuế, việc đưa các thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến thủ tục hành chính, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời hạn chế việc tiếp xúc giữa người nộp thuế và cán bộ thuế có thể phát sinh những tiêu cực.

Đặc biệt, với tài khoản đăng nhập trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân, doanh nghiệp không chỉ thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế mà còn có thể thực hiện được tất cả các dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi quá trình hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

Với việc hoàn thành tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính, ngành thuế đã nâng tổng số thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia lên 150, đạt gần 161% kế hoạch được giao năm 2020.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục rà soát, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu, phấn đấu tích hợp tất cả các thủ tục hành chính thuế trên Cổng dịch vụ công Quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Thùy Linh