Ngành Thuế truy thu hơn 35,5 tỷ đồng từ thanh kiểm tra doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi, lòng sông

19:46 | 05/12/2021

(HQ Online) - Thời gian qua Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế thực hiện thanh tra kiểm tra các hoạt động khai thác đất đai, tài nguyên, khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông.

“Soi” hồ sơ từ xa qua công tác trực ban, truy thu hàng tỷ đồng tiền thuế
Tăng thu hơn 5.700 tỷ đồng nhờ thanh tra, kiểm tra thuế
"Bắt tay" với công chứng và công an, ngành Thuế ngăn thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Ảnh: Internet.
11 tháng năm 2021 các cục thuế đã thanh kiểm tra 333 doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi, lòng sông. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất từ Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế (Tổng cục Thuế, thực hiện các yêu cầu của Tổng cục Thuế, 11 tháng năm 2021 các cục thuế đã thanh kiểm tra 333 doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi, lòng sông.

Qua đó, truy thu 35,55 tỷ đồng. Trong đó: thuế giá trị gia tăng là 10,11 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là 17,29 là tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân là 0,72 tỷ đồng; thuế tài nguyên là 6,24 tỷ đồng; thuế khác là 1,19 tỷ đồng.

Cùng với đó, cơ quan Thuế đã ấn định thuế 0,23 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính 4,52 tỷ đồng. Trong đó phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 0,47 tỷ đồng, hành vi trốn thuế là 0,66 tỷ đồng, hành vi khai sai là 2,84 tỷ đồng, khác là 0,55 tỷ đồng; phạt sử dụng hóa đơn theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC, Thông tư số 176/2016/TT-BTC là 0,19 tỷ đồng.

Được biết, trước tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên, khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, tiếp tục thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, thời gian qua Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn yêu cầu các cục thuế thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo đó, đã ban hành Công văn số 1825/TCT-TTKT về việc kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông; Công văn số 375/TCT-TTKT hướng dẫn vướng mắc của cục thuế trong quá trình thanh tra, kiểm tra, quản lý các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh cát sỏi lòng sông; Công văn số 1650/TCT-TTKT chỉ đạo cục thuế triển khai hoàn thành nhiệm vụ thanh tra vụ thanh tra chuyên đề khai thác, kinh doanh cát sỏi lòng sông.

Mới đây, Tổng cục Thuế đã có công văn số 509/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường quản lý thuế tài nguyên và cơ chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan tài chính, trong đó hướng dẫn cụ thể các giải pháp, biện pháp kiểm tra giám sát các nội dung trọng yếu để đối chiếu, xác minh nguồn gốc, sản lượng tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 553/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản bảo vệ đê điều, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3953/TCT-TTKT ngày 13/10/2021 gửi cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; cát, sỏi lòng sông; đất dùng để san lấp.

Thùy Linh