Ngành Thuế thu vượt dự toán

20:22 | 04/12/2021

(HQ Online) - Tính đến hết tháng 11, ngành Thuế đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước với số thu đạt hơn 1, 182 triệu tỷ đồng.

Ngành Thuế thu nợ thuế đạt 76,7% chỉ tiêu được giao
Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 99,95% dự toán
Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021
Ảnh: Thuỳ Linh.
Lũy kế đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành Thuế đã đạt 1,182 triệu tỷ đồng. Ảnh: Thuỳ Linh.

Vượt dự toán 5,9%

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 11 do cơ quan Thuế quản lý đạt 118.533 tỷ đồng. Số thu này bằng 171% so với tháng 8 và bằng 196% so với tháng 9.

Như vậy, lũy kế đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành Thuế đã đạt 1,182 triệu tỷ đồng. Số thu này vượt dự toán 65.724 tỷ đồng và bằng 105,9% dự toán.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 11 có 46/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao. Có 56/63 địa phương đạt tiến độ thu trên 91% dự toán.

Riêng đối với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, kết thúc 9 tháng, thu ngân sách của đơn vị này mới đạt 71,5% dự toán, dự báo số thu cả năm hụt thu ngân sách khoảng 13.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội, hụt thu khoảng 26.200 tỷ đồng so với dự toán. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thuế đã làm việc trực tuyến để rà soát nguồn thu, chỉ đạo Cục Thuế tăng cường quản lý, tham mưu cho UBND chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu, nhờ đó, số thu đã tăng dần lên tháng 10 thu 32.458 tỷ đồng, tháng 11 thu 19.300 tỷ đồng. Như vậy, sau 11 tháng đã đạt 92,3% dự toán và phấn đấu sẽ chỉ đạo thu quyết liệt tháng 12 đạt trên 19.000 tỷ đồng để cả năm hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao.

Tổng cục Thuế cho biết, có 5/63 địa phương mới chỉ đạt dưới 85% dự toán thu ngân sách gồm: Đà Nẵng, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang. Các địa phương này nhiều khả năng sẽ không hoàn thành dự toán thu năm 2021.

Phấn đấu thu ở mức cao nhất

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, với kết quả thu lũy kế 11 tháng năm 2021 nêu trên, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý và số thu từ thuế phí nội địa đã vượt so với dự toán và so với số đã báo cáo Quốc hội. Đồng thời số thu ngân sách trung ương do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 101,2% dự toán giao (tổng thu ngân sách trung ương toàn ngành Tài chính đạt 99% dự toán).

Chính vì vậy, trong tháng 12, cơ quan Thuế tiếp tục nỗ lực phấn đấu thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất so với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã được Quốc hội giao và số ước thu năm 2021 đã báo cáo Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách trung ương của toàn ngành Tài chính để góp phần đảm bảo cân đối thu ngân sách nhà nước phục vụ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, ngành Thuế sẽ tập trung đôn đốc, thu hồi tiền thuế nợ đã hết thời gian gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ đạt mức cao nhất. Tính đến 31/10/2021, còn 23.479 người nộp thuế với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 52 đã hết thời gian gia hạn chưa thực hiện nộp là 2.752 tỷ đồng.

Trong tháng 12, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp tuyên tuyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế về triển khai Nghị quyết 406/UBTVQH; kiểm tra, giám sát việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng, nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ vào thực hiện, trực tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kịp thời, thiết thực. Đồng thời giải quyết miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết 406, hỗ trợ kịp thời người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.

Thùy Linh