Ngành Thuế quyết liệt kéo giảm nợ thuế

10:40 | 12/03/2020

(HQ Online) - Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế đang nỗ lực để quản lý nợ thuế, quyết tâm giảm số tiền nợ xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm 2020.

nganh thue quyet liet keo giam no thue Ngành Thuế tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế qua mạng
nganh thue quyet liet keo giam no thue Cục Thuế Hà Nội: Thêm ứng dụng đặt lịch hẹn quyết toán thuế với cơ quan Thuế
nganh thue quyet liet keo giam no thue Thực hiện Nghị quyết xử lý nợ thuế: Đảm bảo khả thi, chặt chẽ
nganh thue quyet liet keo giam no thue
Tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 2 là 85.977 tỷ đồng. Ảnh TL.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 2, toàn ngành Thuế đã thu 5.821 tỷ đồng nợ đọng thuế tại thời điểm 31/12/2019. Số thu này bằng 14,3% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2019, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 3.891 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ 1.930 tỷ đồng.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng số tiền nợ thuế tính đến cuối tháng 2 là 85.977 tỷ đồng, tăng 6,4% so với thời điểm 31/12/2019; giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Để quản lý nợ hiệu quả, Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Tổng cục Thuế cũng đã chỉ đạo các cục thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, chi cục thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp, từ Tổng cục Thuế đến các cục thuế phải nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Cùng với việc giao chỉ tiêu thu nợ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thuế, đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế hiểu và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết sẽ tiếp tục tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, giải quyết kịp thời các khoản nợ xấu, xử lý tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan, tạo điều kiện cho người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả, từ đó giảm nợ đọng thuế.

Để xử lý các trường hợp nợ thuế không có khả năng thu hồi, đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019/QH14 về xử lý nợ thuế như: Khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế nợ, miễn tiền chậm nộp đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch…

Thùy Linh