Ngành Thuế ngăn chặn vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn

15:37 | 22/09/2020

(HQ Online) - Trước tình trạng những sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp, ngành Thuế đang tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Minh bạch xử lý nợ thuế, phòng ngừa rủi ro với chính công chức thuế
Cục Thuế Hà Nội: Chỉ thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế khi có dấu hiệu rủi ro về thuế
Hơn 14,5 nghìn đơn gia hạn nộp thuế đã được gửi tới cơ quan Thuế
Cần làm rõ thêm quy định về các đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử
2157 dsc 0216
Hiện những sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh Thuỳ Linh.

Tình trạng mua bán hoá đơn còn phức tạp

Theo thống kê, năm 2017, ngành Thuế đã phát hiện 3.354 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với 382.876 hóa đơn vi phạm. Cơ quan Thuế các cấp đã xử lý, truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp 96,7 tỷ đồng.

Năm 2018, đã phát hiện 2.983 doanh nghiệp với 58.812 hóa đơn vi phạm, truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghệp 46,3 tỷ đồng.

Năm 2019, phát hiện 1.137 doanh nghiệp với 54.988 hóa đơn vi phạm, truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp 51 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, mặc dù đã đạt được những kết quả ban đầu, song những sai phạm về hóa đơn vẫn diễn biến phức tạp.

Thực tế cho thấy, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng chính sách thông thoáng của Nhà nước về điều kiện thành lập doanh nghiệp; cơ chế tự khai, tự nộp thuế; cơ chế tự in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn để thành lập, mua bán, sát nhập doanh nghiệp... để in, phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm trốn thuế, hoàn thuế, kiếm lời bất chính, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Chặn đứng hành vi vi phạm về hoá đơn

Để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế các cấp tổ chức nhận dạng doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt hành vi, cách thức của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Đồng thời thu thập thông tin dữ liệu về người nộp thuế, nhất là những thông tin giao dịch đáng ngờ từ cơ quan giám sát ngân hàng; thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước khác; lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, qua đó rà soát, phân tích dữ liệu đã thu thập về người nộp thuế để nhận diện, xác định danh sách người nộp thuế có rủi ro về hóa đơn.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan Thuế các cấp tổ chức giám sát chặt chẽ đối với người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn, trong đó phân công bộ phận chức năng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc in, phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn đối với người nộp thuế theo chế độ quy định; kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn thường xuyên, liên tục (tháng, quý).

Cơ quan Thuế cũng phải kiểm tra, rà soát việc bán hóa đơn lẻ, tránh việc lợi dụng sử dụng hóa đơn lẻ để hợp thức hóa đầu vào, hoặc làm chứng từ để thanh toán với ngân sách nhà nước. Đồng thời xây dựng chuyên đề thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các bộ phận chức năng của cơ quan Thuế thực hiện việc xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan Thuế. Đối với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cần đưa lên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế và có biện pháp xử lý ngăn chặn hậu quả.

Cơ quan Thuế các cấp cũng cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xác minh nguồn gốc hàng hóa, xác minh người mua, người bán từ khâu đầu đến khâu cuối; phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan Công an trong quá trình điều tra, xử lý.

Trong thời gian tới, cơ quan Thuế sẽ đẩy mạnh truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư ngỏ để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Đặc biệt, để hạn chế tối đa việc buôn bán hóa đơn bất hợp pháp.

Đặc biệt Tổng cục Thuế nhấn mạnh cơ quan Thuế các cấp cần nghiên cứu, tập huấn để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thùy Linh